"Het klopt dat uit klinische studies al is gebleken dat er tien dagen na een eerste dosis al een zekere bescherming werd waargenomen van minstens 50 procent, een duidelijk beschermend effect", aldus Van Gucht. "We zouden kunnen gaan berekenen waarmee het meeste winst geboekt wordt in termen van minder ziektes en overlijdens. Eén dosis aan lagere werkzaamheid aan twee keer zoveel mensen? Of hou je je aan twee dosissen met hogere werkzaamheid voor minder mensen?" Een interessante piste om te berekenen, aldus de viroloog. Al waarschuwt hij dat er nog veel onzekerheid zit in de cijfers van werkzaamheid. "De werkzaamheid van die eerste dosis is berekend op basis van een klinische studie. Het is nog de vraag hoe dat in real life zal zijn, zeker bij mensen die al een verzwakt immuunsysteem hebben bijvoorbeeld", klinkt het. Ook op ethisch en juridisch vlak zijn er nog heel wat belemmeringen om het vaccinatieschema zomaar aan te passen. "De voorwaardelijke markttoelating werd gegeven op basis van twee dosissen, niet voor één. Die tweede dosis is trouwens sowieso cruciaal om na verloop van tijd toe te dienen. De afweerrespons wordt er niet alleen sterker door, maar we zijn dan ook langduriger beschermd", aldus Van Gucht. (Belga)

"Het klopt dat uit klinische studies al is gebleken dat er tien dagen na een eerste dosis al een zekere bescherming werd waargenomen van minstens 50 procent, een duidelijk beschermend effect", aldus Van Gucht. "We zouden kunnen gaan berekenen waarmee het meeste winst geboekt wordt in termen van minder ziektes en overlijdens. Eén dosis aan lagere werkzaamheid aan twee keer zoveel mensen? Of hou je je aan twee dosissen met hogere werkzaamheid voor minder mensen?" Een interessante piste om te berekenen, aldus de viroloog. Al waarschuwt hij dat er nog veel onzekerheid zit in de cijfers van werkzaamheid. "De werkzaamheid van die eerste dosis is berekend op basis van een klinische studie. Het is nog de vraag hoe dat in real life zal zijn, zeker bij mensen die al een verzwakt immuunsysteem hebben bijvoorbeeld", klinkt het. Ook op ethisch en juridisch vlak zijn er nog heel wat belemmeringen om het vaccinatieschema zomaar aan te passen. "De voorwaardelijke markttoelating werd gegeven op basis van twee dosissen, niet voor één. Die tweede dosis is trouwens sowieso cruciaal om na verloop van tijd toe te dienen. De afweerrespons wordt er niet alleen sterker door, maar we zijn dan ook langduriger beschermd", aldus Van Gucht. (Belga)