De Vlaamse Scholierenkoepel verspreidde in de week van 4 mei een online bevraging bij scholieren uit het secundair onderwijs over wat zij ervan vinden binnenkort al dan niet terug naar school te mogen. Er namen 1.626 leerlingen aan deel. De helft van de bevraagde leerlingen wil graag terug naar school. Ze missen hun vrienden en verkiezen contactonderwijs. De leerlingen die zich niet veilig voelen, hebben ook geen zin om terug naar school te gaan. Veel leerlingen geven aan dat ze bang zijn om besmet te worden en verkiezen afstandsonderwijs. Ongeveer een derde van de leerlingen voelt zich veilig en ongeveer een derde onveilig. Daarbij draagt de maatregel die oproept tot handen wassen vooral bij tot het veiligheidsgevoel. Ook de examens zijn voor veel leerlingen een bron van onzekerheid en stress. Een kwart van de leerlingen roept in de enquête via een open vraag de minister op tot duidelijkheid over de examens. Exact 77 procent van de bevraagde leerlingen kreeg tot nu de kans om feedback te geven op het afstandsonderwijs van de school. En 92 procent kreeg de voorbije twee weken minstens één keer de vraag van een leerkracht hoe het met hen ging. Dertien procent sprak in die periode geen enkele keer met de klasgroep. In een volgende bevraging focust de de Vlaamse Scholierenkoepel op de reacties op het afstandsonderwijs en op hoe leerlingen het einde van het schooljaar zien. (Belga)

De Vlaamse Scholierenkoepel verspreidde in de week van 4 mei een online bevraging bij scholieren uit het secundair onderwijs over wat zij ervan vinden binnenkort al dan niet terug naar school te mogen. Er namen 1.626 leerlingen aan deel. De helft van de bevraagde leerlingen wil graag terug naar school. Ze missen hun vrienden en verkiezen contactonderwijs. De leerlingen die zich niet veilig voelen, hebben ook geen zin om terug naar school te gaan. Veel leerlingen geven aan dat ze bang zijn om besmet te worden en verkiezen afstandsonderwijs. Ongeveer een derde van de leerlingen voelt zich veilig en ongeveer een derde onveilig. Daarbij draagt de maatregel die oproept tot handen wassen vooral bij tot het veiligheidsgevoel. Ook de examens zijn voor veel leerlingen een bron van onzekerheid en stress. Een kwart van de leerlingen roept in de enquête via een open vraag de minister op tot duidelijkheid over de examens. Exact 77 procent van de bevraagde leerlingen kreeg tot nu de kans om feedback te geven op het afstandsonderwijs van de school. En 92 procent kreeg de voorbije twee weken minstens één keer de vraag van een leerkracht hoe het met hen ging. Dertien procent sprak in die periode geen enkele keer met de klasgroep. In een volgende bevraging focust de de Vlaamse Scholierenkoepel op de reacties op het afstandsonderwijs en op hoe leerlingen het einde van het schooljaar zien. (Belga)