Uit een enquête van pensioenverzekeraar Delta Lloyd blijkt dat een derde van de Belgen niet wil werken tot 65 jaar.

Het verzet is het grootst bij arbeiders en ambtenaren boven de vijftig: 52 procent wil niet tot zijn 65ste aan de slag blijven. Van alle respondenten zegt bijna een vijfde dan weer wel 'bereid' te zijn te werken tot 65, en nog eens een derde 'zeker'. De bereidheid om lang te werken is het grootst bij de zelfstandige vijftigplussers en de studenten.

Delta Lloyd nam de Nationale Pensioenenenquête af bij 1450 personen. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne ging naar aanleiding van de resultaten in debat met 40 burgers. Opvallend was dat hij tijdens het debat ook in discussie ging over de lonen.

Maatregelen De minister merkte op dat het aantal mensen dat langer wil werken jaar na jaar toeneemt. Hij benadrukte echter dat er ook maatregelen nodig zijn zodat ze op een menselijke manier langer kunnen werken. Daarnaast werkt hij aan een plan om het aanvullende pensioen te versterken. Volgens de minister moet dat plan de mensen meer pensioencomfort geven.

Een vrouw deed haar beklag dat ze door haar gemengde carrière, als zelfstandige en werkneemster, niet weet waaraan ze zich kan verwachten wanneer ze op pensioen gaat. Van Quickenborne gaf haar gelijk en wil ervoor zorgen dat iedereen zijn pensioenopbouw online kan opvolgen. "Daarvoor moet de overheid wel nog verder informatiseren", voegde hij eraan toe.

Hogere lonen voor starters

De minister ging ook in debat over de lonen, die aan het begin van een carrière laag zijn en verhogen naarmate iemand langer werkt. Ondernemersorganisatie Voka lanceerde onlangs het idee om jongeren sneller een hoger loon te geven. De minister deelt de mening dat er over dat systeem moet worden nagedacht, al gaf hij toe dat het om een delicate kwestie gaat. (GM)

Uit een enquête van pensioenverzekeraar Delta Lloyd blijkt dat een derde van de Belgen niet wil werken tot 65 jaar. Het verzet is het grootst bij arbeiders en ambtenaren boven de vijftig: 52 procent wil niet tot zijn 65ste aan de slag blijven. Van alle respondenten zegt bijna een vijfde dan weer wel 'bereid' te zijn te werken tot 65, en nog eens een derde 'zeker'. De bereidheid om lang te werken is het grootst bij de zelfstandige vijftigplussers en de studenten. Delta Lloyd nam de Nationale Pensioenenenquête af bij 1450 personen. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne ging naar aanleiding van de resultaten in debat met 40 burgers. Opvallend was dat hij tijdens het debat ook in discussie ging over de lonen. Maatregelen De minister merkte op dat het aantal mensen dat langer wil werken jaar na jaar toeneemt. Hij benadrukte echter dat er ook maatregelen nodig zijn zodat ze op een menselijke manier langer kunnen werken. Daarnaast werkt hij aan een plan om het aanvullende pensioen te versterken. Volgens de minister moet dat plan de mensen meer pensioencomfort geven. Een vrouw deed haar beklag dat ze door haar gemengde carrière, als zelfstandige en werkneemster, niet weet waaraan ze zich kan verwachten wanneer ze op pensioen gaat. Van Quickenborne gaf haar gelijk en wil ervoor zorgen dat iedereen zijn pensioenopbouw online kan opvolgen. "Daarvoor moet de overheid wel nog verder informatiseren", voegde hij eraan toe. Hogere lonen voor starters De minister ging ook in debat over de lonen, die aan het begin van een carrière laag zijn en verhogen naarmate iemand langer werkt. Ondernemersorganisatie Voka lanceerde onlangs het idee om jongeren sneller een hoger loon te geven. De minister deelt de mening dat er over dat systeem moet worden nagedacht, al gaf hij toe dat het om een delicate kwestie gaat. (GM)