Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn de mensen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg niet automatisch kerngezond, en wie een jaar lang niet naar een zorgprofessional gaat, doet bovendien niet aan preventie. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en zorgen voor grotere gezondheidsuitgaven, zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering. Uit de terugbetalingsgegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat bepaalde kernmerken de kans op niet-gebruik aanzienlijk vergroten. Zo ligt het aandeel zelfstandigen in de groep van niet-gebruikers twee keer zo hoog als bij het volledige ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (20 procent versus 9 procent), is 70 procent van de niet-gebruikers mannen en woont een op de drie niet-gebruikers in Brussel, terwijl slechts een vijfde van het volledige ledenaantal Brusselaar is. Daarnaast bedroeg de gemiddelde leeftijd 34 jaar, zijn zes op de tien niet-gebruikers alleenstaanden en gaat het eerder om mensen met een lager inkomen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dan ook dat er naast algemene campagnes voor de volledige bevolking duidelijk nood is aan sensibiliseringsacties op maat van de specifieke doelgroepen, vooral op vlak van preventie. Dat kan onder meer in de vorm van informatiecampagnes in bepaalde Brusselse wijken. "Deze gerichte acties vragen om een nog betere samenwerking tussen alle beleidsniveaus die bevoegd zijn voor gezondheidszorg. En ook om unieke contactpunten die deze campagnes uitwerken en de niet-gebruikers wegwijs maken in het steeds complexere zorglandschap", klinkt het. "De ziekenfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, onder meer bij de opsporing van risicoprofielen binnen hun leden en het uitwerken van heldere gezondheidsinfo op hun maat." (Belga)

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn de mensen die geen gebruik maken van de gezondheidszorg niet automatisch kerngezond, en wie een jaar lang niet naar een zorgprofessional gaat, doet bovendien niet aan preventie. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en zorgen voor grotere gezondheidsuitgaven, zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering. Uit de terugbetalingsgegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat bepaalde kernmerken de kans op niet-gebruik aanzienlijk vergroten. Zo ligt het aandeel zelfstandigen in de groep van niet-gebruikers twee keer zo hoog als bij het volledige ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (20 procent versus 9 procent), is 70 procent van de niet-gebruikers mannen en woont een op de drie niet-gebruikers in Brussel, terwijl slechts een vijfde van het volledige ledenaantal Brusselaar is. Daarnaast bedroeg de gemiddelde leeftijd 34 jaar, zijn zes op de tien niet-gebruikers alleenstaanden en gaat het eerder om mensen met een lager inkomen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dan ook dat er naast algemene campagnes voor de volledige bevolking duidelijk nood is aan sensibiliseringsacties op maat van de specifieke doelgroepen, vooral op vlak van preventie. Dat kan onder meer in de vorm van informatiecampagnes in bepaalde Brusselse wijken. "Deze gerichte acties vragen om een nog betere samenwerking tussen alle beleidsniveaus die bevoegd zijn voor gezondheidszorg. En ook om unieke contactpunten die deze campagnes uitwerken en de niet-gebruikers wegwijs maken in het steeds complexere zorglandschap", klinkt het. "De ziekenfondsen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, onder meer bij de opsporing van risicoprofielen binnen hun leden en het uitwerken van heldere gezondheidsinfo op hun maat." (Belga)