Het programma van Puzzel Brussel is bedoeld voor kinderen en jongeren om hen wegwijs te maken in de werking van de democratie. Het voorbije zittingsjaar puzzelden ruim 5.500 kinderen, jongeren en studenten mee. Dat zijn er 1.100 meer dan vorig jaar. Daarnaast hebben er 45 klassen uit het Nederlandstalig basisonderwijs deelgenomen aan een editie van het Kinderparlement. In totaal namen 878 leerlingen van het zesde leerjaar plaats op de zitjes in het halfrond van het Brussels parlement. "Het loont de moeite om naar jongeren te luisteren en hun verzuchtingen in concrete maatregelen te vertalen. De educatieve programma's van de Raad zijn daartoe een uitstekende tool", besluit Vanraes. (MUA)

Het programma van Puzzel Brussel is bedoeld voor kinderen en jongeren om hen wegwijs te maken in de werking van de democratie. Het voorbije zittingsjaar puzzelden ruim 5.500 kinderen, jongeren en studenten mee. Dat zijn er 1.100 meer dan vorig jaar. Daarnaast hebben er 45 klassen uit het Nederlandstalig basisonderwijs deelgenomen aan een editie van het Kinderparlement. In totaal namen 878 leerlingen van het zesde leerjaar plaats op de zitjes in het halfrond van het Brussels parlement. "Het loont de moeite om naar jongeren te luisteren en hun verzuchtingen in concrete maatregelen te vertalen. De educatieve programma's van de Raad zijn daartoe een uitstekende tool", besluit Vanraes. (MUA)