"De wereld heeft ons teleurgesteld", zei Correa. Ecuador heeft de inkomsten uit drie olievelden nodig om de strijd met de armoede in het land aan te gaan. Bij proefboringen in het nationaal park werden al drie bronnen ontdekt: Ishpingo, Tambococha en Tiputini, waarnaar ook het ITT-initiatief genoemd werd. Correa ondertekende een decreet waarmee hij de goedkeuring van het parlement voor de exploitatie van de velden kan zoeken. De Ecuadoraanse wet verbiedt de winning van natuurlijke bronnen in beschermde gebieden zonder parlementaire toestemming. Correa beschikt over een grote meerderheid. Slechts 0,1 procent van het park, dat een Unesco-biosfeerreservaat is, zal hinder ondervinden van de uitbating van de olievelden, klinkt het. De opbrengsten van de oliewinning in het park worden op 18,3 miljard dollar (bijna 14 miljard euro) geschat. In het Yasunípark, in het noordoosten van Ecuador, bevindt zich een derde van alle zoogdieren die in het hele Amazonegebied voorkomen. (Belga)

"De wereld heeft ons teleurgesteld", zei Correa. Ecuador heeft de inkomsten uit drie olievelden nodig om de strijd met de armoede in het land aan te gaan. Bij proefboringen in het nationaal park werden al drie bronnen ontdekt: Ishpingo, Tambococha en Tiputini, waarnaar ook het ITT-initiatief genoemd werd. Correa ondertekende een decreet waarmee hij de goedkeuring van het parlement voor de exploitatie van de velden kan zoeken. De Ecuadoraanse wet verbiedt de winning van natuurlijke bronnen in beschermde gebieden zonder parlementaire toestemming. Correa beschikt over een grote meerderheid. Slechts 0,1 procent van het park, dat een Unesco-biosfeerreservaat is, zal hinder ondervinden van de uitbating van de olievelden, klinkt het. De opbrengsten van de oliewinning in het park worden op 18,3 miljard dollar (bijna 14 miljard euro) geschat. In het Yasunípark, in het noordoosten van Ecuador, bevindt zich een derde van alle zoogdieren die in het hele Amazonegebied voorkomen. (Belga)