"We kunnen de klachten via eCops amper nog verwerken", zegt Johan Denolf, directeur van de Dienst bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF) van de federale politie. De site van eCops valt onder zijn diensten. Vorig jaar was er een recordaantal meldingen via de site: 24.220. Het leeuwendeel daarvan moet de federale politie verwerken, een minderheid komt terecht bij de FOD Economie. In het jaarverslag van de DJF staat dat het vorig jaar een stijging met een derde optekende ten opzichte van 2010. "eCops schiet zijn doel ver voorbij", vindt directeur Denolf. "We krijgen klachten over burenruzies of diefstallen, maar dat is helemaal niet de bedoeling van die site." Luc Beirens, hoofd van de Federal Computer Crime Unit, zegt dat momenteel een studie uitgevoerd wordt over de toekomst van eCops. "Ofwel breiden we het systeem uit en integreert het met dat van de aangiftes, ofwel gaan we het inperken." (NAJ)

"We kunnen de klachten via eCops amper nog verwerken", zegt Johan Denolf, directeur van de Dienst bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF) van de federale politie. De site van eCops valt onder zijn diensten. Vorig jaar was er een recordaantal meldingen via de site: 24.220. Het leeuwendeel daarvan moet de federale politie verwerken, een minderheid komt terecht bij de FOD Economie. In het jaarverslag van de DJF staat dat het vorig jaar een stijging met een derde optekende ten opzichte van 2010. "eCops schiet zijn doel ver voorbij", vindt directeur Denolf. "We krijgen klachten over burenruzies of diefstallen, maar dat is helemaal niet de bedoeling van die site." Luc Beirens, hoofd van de Federal Computer Crime Unit, zegt dat momenteel een studie uitgevoerd wordt over de toekomst van eCops. "Ofwel breiden we het systeem uit en integreert het met dat van de aangiftes, ofwel gaan we het inperken." (NAJ)