Ecolo wil na de verkiezingen voorrang geven aan de zachte weggebruikers en het aantal fietspaden fors opdrijven. Door 7 miljard euro te investeren in NMBS, MIVB en TEC wil de partij het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdrievoudigen.

Om het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen, wil Ecolo de administraties depolitiseren, belangenconflicten verbieden en strijden tegen persoonlijke verrijking en lobbying.

Van de economie wil de partij 'een instrument maken dat in functie staat van de ecologische en solidaire transitie'. Wat het sociale luik betreft denkt de partij aan een basisinkomen. Daarnaast wil ze meer fiscale rechtvaardigheid en een betere ontvangst en begeleiding van migranten.

Ecolo doet zondag ook een 'ultieme oproep' aan de andere partijen om de bijzondere klimaatwet goed te keuren in de Kamer. Het gaat om het initiatief van een groep academici met bindende doelstellingen voor 2030 en 2050 en een andere samenwerking tussen de verschillende ministers bevoegd voor klimaat. 'De Raad van State heeft ons de weg getoond: het volstaat om één enkele zin toe te voegen aan artikel 7 bis van de Grondwet', zei covoorzitter Jean-Marc Nollet. 'Gwendolyn, Charles, Wouter, uw verantwoordelijkheid is enorm.'

Nollet bracht in herinnering dat de slechte luchtkwaliteit elke Belg twee levensjaren kost. Ecolo is naar eigen zeggen bereid de modaliteiten van de wet nog te veranderen, als hij maar gestemd geraakt voor de verkiezingen.

Ecolo wil na de verkiezingen voorrang geven aan de zachte weggebruikers en het aantal fietspaden fors opdrijven. Door 7 miljard euro te investeren in NMBS, MIVB en TEC wil de partij het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdrievoudigen. Om het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen, wil Ecolo de administraties depolitiseren, belangenconflicten verbieden en strijden tegen persoonlijke verrijking en lobbying. Van de economie wil de partij 'een instrument maken dat in functie staat van de ecologische en solidaire transitie'. Wat het sociale luik betreft denkt de partij aan een basisinkomen. Daarnaast wil ze meer fiscale rechtvaardigheid en een betere ontvangst en begeleiding van migranten. Ecolo doet zondag ook een 'ultieme oproep' aan de andere partijen om de bijzondere klimaatwet goed te keuren in de Kamer. Het gaat om het initiatief van een groep academici met bindende doelstellingen voor 2030 en 2050 en een andere samenwerking tussen de verschillende ministers bevoegd voor klimaat. 'De Raad van State heeft ons de weg getoond: het volstaat om één enkele zin toe te voegen aan artikel 7 bis van de Grondwet', zei covoorzitter Jean-Marc Nollet. 'Gwendolyn, Charles, Wouter, uw verantwoordelijkheid is enorm.' Nollet bracht in herinnering dat de slechte luchtkwaliteit elke Belg twee levensjaren kost. Ecolo is naar eigen zeggen bereid de modaliteiten van de wet nog te veranderen, als hij maar gestemd geraakt voor de verkiezingen.