Op enkele maanden tijd is ons land veranderd, vinden de groenen. Ze halen daarbij het voorbeeld aan van de opvangcrisis van migranten. Tegenover de politieacties en het discours van N-VA waarbinnen migratie op gespannen voet staat met het behoud van de sociale zekerheid, staan voor Ecolo honderden burgers die zich mobiliseren om migranten onderdak te bieden en hun aanhouding te beletten.

'Ze zijn met veel, mijnheer De Wever, de burgers die u uitdagen, die opstaan en hun buur de hand reiken om samen een broederlijke samenleving en het respect voor de mensenrechten te verdedigen. Wat is er het voorbije half jaar veranderd in dit land? Het zijn de talloze burgers die zijn opgestaan', verklaarde Ecolo-covoorzitter Patrick Dupriez tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

Die beweging is volgens Ecolo niet enkel zichtbaar in het verzet tegen het federale regeringsbeleid, maar komt ook naar voren in tal van burgerinitiatieven op uiteenlopende domeinen. 'Al die mensen hebben gekozen voor gedeelde hoop in plaats van te ondergaan, voor op te bouwen in plaats van te onderwerpen. Zij zijn de groene golf, de onstopbare golf van de Generatie E, met de E van Engagé (geëngageerd), Espoir (hoop), Enthousiasme, Energie, Entreprendre (ondernemen), Environnement (milieu), Ethique (ethiek) en Ensemble (samen)', aldus nog Dupriez.

Op enkele maanden tijd is ons land veranderd, vinden de groenen. Ze halen daarbij het voorbeeld aan van de opvangcrisis van migranten. Tegenover de politieacties en het discours van N-VA waarbinnen migratie op gespannen voet staat met het behoud van de sociale zekerheid, staan voor Ecolo honderden burgers die zich mobiliseren om migranten onderdak te bieden en hun aanhouding te beletten.'Ze zijn met veel, mijnheer De Wever, de burgers die u uitdagen, die opstaan en hun buur de hand reiken om samen een broederlijke samenleving en het respect voor de mensenrechten te verdedigen. Wat is er het voorbije half jaar veranderd in dit land? Het zijn de talloze burgers die zijn opgestaan', verklaarde Ecolo-covoorzitter Patrick Dupriez tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.Die beweging is volgens Ecolo niet enkel zichtbaar in het verzet tegen het federale regeringsbeleid, maar komt ook naar voren in tal van burgerinitiatieven op uiteenlopende domeinen. 'Al die mensen hebben gekozen voor gedeelde hoop in plaats van te ondergaan, voor op te bouwen in plaats van te onderwerpen. Zij zijn de groene golf, de onstopbare golf van de Generatie E, met de E van Engagé (geëngageerd), Espoir (hoop), Enthousiasme, Energie, Entreprendre (ondernemen), Environnement (milieu), Ethique (ethiek) en Ensemble (samen)', aldus nog Dupriez.