De Franstalige groenen zijn dus bereid om 'een verkennend gesprek' te voeren met de MR, waarin de mogelijkheid zal worden besproken om de 'klaproosnota' die samengesteld is met de PS verder uit te diepen nadat verschillende actoren van het middenveld zijn geraadpleegd.

'Eventueel', wanneer de ontmoeting met de liberalen positief is verlopen, is Ecolo bereid onderhandelingen op te starten voor de vorming van een regering in Wallonië en de Franse gemeenschap.

De covoorzitters van Ecolo en de onderhandelaars - Stéphane Hazée voor Wallonië en Barbara Trachte voor de Franse gemeenschap - hebben dus een mandaat gekregen om met de twee andere partijen te praten en eventueel te onderhandelen. In de loop van het proces zal een nieuwe vergadering van de federatieraad georganiseerd worden.

Het is aan de algemene vergadering om eventuele meerderheidsakkoorden goed te keuren. 'Het is een belangrijk moment, maar het is nog geen definitief moment. Het is een uitnodiging van de formateur voor een verkennende ontmoeting en eventueel onderhandelingen', verklaart covoorzitter Jean-Marc Nollet. 'We gaan bekijken hoe de MR de klaproosnota analyseert en erop reageert.'

De sfeer tussen de groenen en de liberalen zit niet goed, zeker sinds de verkiezingscampagne. Dat werd aangehaald op de vergadering van de federatieraad. Volgens Nollet is er ook bezorgdheid omdat de MR vijf jaar lang in de regering zat met de N-VA.

Ecolo is niet onmisbaar, want de PS en MR kunnen een meerderheid vormen zonder de groenen. 'Er is een verschil tussen mathematisch onmisbaar zijn en politiek onmisbaar zijn', aldus de covoorzitter nog.