Beide partijen hebben reeds vertegenwoordigers ontmoet van het leerplichtonderwijs, de academische wereld, het onderzoek en cultuur. Om 14 uur schoven de mediavertegenwoordigers rond de tafel voor een onderhoud dat anderhalf uur moest duren. "De bijdragen van de mensen die ons ontmoeten zijn erg vruchtbaar en kunnen onze krachtlijnen voeden en verduidelijken", aldus Nollet die de discussies met het middenveld omschreef als een 'scharniermoment'. "Het is belangrijk dat wat vandaag gebeurt ook tijdens heel de legislatuur voortgezet kan worden", besloot de Ecolo-topman, die ook het belang van de band tussen Wallonië en de Franse Gemeenschap benadrukte. Vandaag ontmoeten de onderhandelaars van socialisten en groen ook de sector van jeugd en kinderen, democratie, burgerschap, gezondheid en sociale zekerheid aan bod. Morgen verhuizen de onderhandelaars naar Namen voor een nieuwe serie contacten, die ditmaal verband houden met de bevoegdheden van het Waals Gewest. (Belga)