De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over de stijging van de lonen zijn deze week stopgezet. De kloof tussen de sociale partners bleek te diep. Het is nu aan de regering om de knoop door te hakken. "De regering zal creativiteit aan de dag moeten leggen. De wet uit 1996 is een zwaar carcan geworden, maar het is haalbaar", aldus Nollet. De Franstalige groenen steunen in elk geval het pleidooi voor iets extra in bedrijven die goed geboerd hebben. Voor die creativiteit kijkt Ecolo naar de "veiligheidsmarge" die in artikel 5 van de wet is ingebouwd. Volgens Nollet heeft die marge geen enkele zin in de crisissituatie die ons land vandaag doormaakt. Door die marge toe te spitsen op sectoren die winst hebben geboekt, is er volgens hem ruimte om het personeel een opwaardering te geven die verder gaat dan wat vandaag op tafel ligt. Voor Ecolo moet de loonnormwet uit 1996 worden herzien. Die wet werd aangescherpt door de vorige regering-Michel. "De blokkering van de onderhandelingen toont opnieuw dat de wet het sociaal overleg ernstig bemoeilijkt, maar ook dat hij evenwichtige loonstijgingen in gezonde sectoren belet en een hinderpaal vormt voor de valorisering van uitzonderlijke prestaties tijdens crisissituaties", luidt het. De bewuste wet is volgens de covoorzitters voorbijgestreefd. "We moeten die wet herstellen en vervolledigen. Het is niet coherent enkel naar de loonkost te kijken als enige factor voor onze welvaart. We moeten ook naar andere parameters kijken, zoals opleiding, de beheersing van de energiefactuur, innovatie, investeringen, onderzoek, enzovoort." (Belga)

De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over de stijging van de lonen zijn deze week stopgezet. De kloof tussen de sociale partners bleek te diep. Het is nu aan de regering om de knoop door te hakken. "De regering zal creativiteit aan de dag moeten leggen. De wet uit 1996 is een zwaar carcan geworden, maar het is haalbaar", aldus Nollet. De Franstalige groenen steunen in elk geval het pleidooi voor iets extra in bedrijven die goed geboerd hebben. Voor die creativiteit kijkt Ecolo naar de "veiligheidsmarge" die in artikel 5 van de wet is ingebouwd. Volgens Nollet heeft die marge geen enkele zin in de crisissituatie die ons land vandaag doormaakt. Door die marge toe te spitsen op sectoren die winst hebben geboekt, is er volgens hem ruimte om het personeel een opwaardering te geven die verder gaat dan wat vandaag op tafel ligt. Voor Ecolo moet de loonnormwet uit 1996 worden herzien. Die wet werd aangescherpt door de vorige regering-Michel. "De blokkering van de onderhandelingen toont opnieuw dat de wet het sociaal overleg ernstig bemoeilijkt, maar ook dat hij evenwichtige loonstijgingen in gezonde sectoren belet en een hinderpaal vormt voor de valorisering van uitzonderlijke prestaties tijdens crisissituaties", luidt het. De bewuste wet is volgens de covoorzitters voorbijgestreefd. "We moeten die wet herstellen en vervolledigen. Het is niet coherent enkel naar de loonkost te kijken als enige factor voor onze welvaart. We moeten ook naar andere parameters kijken, zoals opleiding, de beheersing van de energiefactuur, innovatie, investeringen, onderzoek, enzovoort." (Belga)