Groen pleit samen met haar zusterpartij Ecolo voor een 'solidaire lente' en legt daarvoor in het parlement een pakket voorstellen op tafel. Zo pleit Ecolo-Groen voor een vergoeding voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Concreet wil de groene fractie de bedrijfsvoorheffing voor werknemers in tijdelijke werkloosheid tijdelijk verlagen van 26,75 naar 16,75 procent. 'Zo zorgen we snel voor een hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En dat is vooral goed voor de laagste lonen, want van hun lonen wordt er gemiddeld te veel afgehouden', aldus Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo in De Ochtend.

Daarnaast suggereert Ecolo-Groen een crisisbijdrage van de grote vermogens. Om 'politiek gehakketak' te vermijden, zou aan de experts van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) kunnen gevraagd worden om een voorstel uit te werken. En net als in andere landen, zoals Denemarken, stelt de groene fractie voor om voorwaarden te koppelen aan het krijgen van staatssteun. 'Geen staatssteun voor bedrijven in belastingparadijzen, die dividenden uitkeren of aandelen terugkopen', aldus Calvo.

Net als N-VA en SP.A ziet ook Ecolo-Groen geen reden om de volmachten van de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès te verlengen. 'We zullen dat binnenkort bekijken. Maar het parlement heeft nu al de volheid van bevoegdheid om samen te zorgen voor een solidaire lente. In de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad missen wij het menselijke. Daar willen we met enkele parlementaire doorbraken verandering in brengen. Het parlement moet zich opwerpen als auteur van beleidsvorming in plaats van commentator van regeringsvorming', aldus nog Calvo.

Groen pleit samen met haar zusterpartij Ecolo voor een 'solidaire lente' en legt daarvoor in het parlement een pakket voorstellen op tafel. Zo pleit Ecolo-Groen voor een vergoeding voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Concreet wil de groene fractie de bedrijfsvoorheffing voor werknemers in tijdelijke werkloosheid tijdelijk verlagen van 26,75 naar 16,75 procent. 'Zo zorgen we snel voor een hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En dat is vooral goed voor de laagste lonen, want van hun lonen wordt er gemiddeld te veel afgehouden', aldus Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo in De Ochtend. Daarnaast suggereert Ecolo-Groen een crisisbijdrage van de grote vermogens. Om 'politiek gehakketak' te vermijden, zou aan de experts van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) kunnen gevraagd worden om een voorstel uit te werken. En net als in andere landen, zoals Denemarken, stelt de groene fractie voor om voorwaarden te koppelen aan het krijgen van staatssteun. 'Geen staatssteun voor bedrijven in belastingparadijzen, die dividenden uitkeren of aandelen terugkopen', aldus Calvo. Net als N-VA en SP.A ziet ook Ecolo-Groen geen reden om de volmachten van de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès te verlengen. 'We zullen dat binnenkort bekijken. Maar het parlement heeft nu al de volheid van bevoegdheid om samen te zorgen voor een solidaire lente. In de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad missen wij het menselijke. Daar willen we met enkele parlementaire doorbraken verandering in brengen. Het parlement moet zich opwerpen als auteur van beleidsvorming in plaats van commentator van regeringsvorming', aldus nog Calvo.