Een eerdere poging om Khattabi benoemd te krijgen, strandde twee maanden geleden in de Senaat, toen ze niet aan de vereiste tweederdemeerderheid raakte.

Khattabi moest toen de steun krijgen van 40 van de 60 senatoren. In een eerste ronde raakte ze echter maar aan 37 stemmen. In de tweede ronde kwam daar slechts een stem bij. Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle kondigde toen aan een nieuwe procedure op te starten, waarbij het initiatief opnieuw bij Ecolo kwam te liggen. De groenen mochten kiezen om een nieuwe naam voor te dragen, of dezelfde kandidaat te behouden.

Het wordt dus opnieuw Khattabi. De voormalige partijvoorzitster werd voorgedragen als vervangster van Jean-Paul Snappe. De aanloop naar de stemming verliep allerminst in een serene sfeer. Zo lanceerde N-VA een campagne op de sociale media tegen Khattabi, waarin ze werd afgeschilderd als een activiste die zou hebben geprobeerd in een vliegtuig een repatriëring te verhinderen. Het antwoord van de toenmalige bevoegde minister pleitte haar echter vrij.

Dat N-VA en Vlaams Belang tegen Khattabi zouden stemmen, was duidelijk. Ook Els Ampe (Open Vld) had dat aangekondigd, maar dan nog moeten ook andere senatoren tegen hebben gestemd. Vermits het om een geheime stemming gaat, is het niet duidelijk wie dat waren. En of die een volgende keer hun stemgedrag zullen aanpassen in het voordeel van de Ecolo-politica, is helemaal onzeker.

Een eerdere poging om Khattabi benoemd te krijgen, strandde twee maanden geleden in de Senaat, toen ze niet aan de vereiste tweederdemeerderheid raakte.Khattabi moest toen de steun krijgen van 40 van de 60 senatoren. In een eerste ronde raakte ze echter maar aan 37 stemmen. In de tweede ronde kwam daar slechts een stem bij. Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle kondigde toen aan een nieuwe procedure op te starten, waarbij het initiatief opnieuw bij Ecolo kwam te liggen. De groenen mochten kiezen om een nieuwe naam voor te dragen, of dezelfde kandidaat te behouden. Het wordt dus opnieuw Khattabi. De voormalige partijvoorzitster werd voorgedragen als vervangster van Jean-Paul Snappe. De aanloop naar de stemming verliep allerminst in een serene sfeer. Zo lanceerde N-VA een campagne op de sociale media tegen Khattabi, waarin ze werd afgeschilderd als een activiste die zou hebben geprobeerd in een vliegtuig een repatriëring te verhinderen. Het antwoord van de toenmalige bevoegde minister pleitte haar echter vrij. Dat N-VA en Vlaams Belang tegen Khattabi zouden stemmen, was duidelijk. Ook Els Ampe (Open Vld) had dat aangekondigd, maar dan nog moeten ook andere senatoren tegen hebben gestemd. Vermits het om een geheime stemming gaat, is het niet duidelijk wie dat waren. En of die een volgende keer hun stemgedrag zullen aanpassen in het voordeel van de Ecolo-politica, is helemaal onzeker.