"Dit is geen wens, geen intentie of een loze belofte. Wij herhalen het met aandrang, luid en openbaar: in alles zijn we zo hard tegengesteld aan de nationalisten dat een federale coalitie met hen - in welke vorm dan ook - volstrekt onmogelijk is", zeggen covoorzitters Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet in een persbericht. De Franstalige ecologisten herhalen ook hun kritiek op de "regering van MR en N-VA", die volgens hen het land heeft verdeeld en verzwakt, de klimaatuitdagingen heeft genegeerd en het systeem van onderlinge solidariteit heeft ontrafeld. "We kunnen vandaag niet doen alsof dat niet het geval was en alsof dat dat zich met een N-VA in de 'driver's seat' niet opnieuw zal voordoen." (Belga)

"Dit is geen wens, geen intentie of een loze belofte. Wij herhalen het met aandrang, luid en openbaar: in alles zijn we zo hard tegengesteld aan de nationalisten dat een federale coalitie met hen - in welke vorm dan ook - volstrekt onmogelijk is", zeggen covoorzitters Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet in een persbericht. De Franstalige ecologisten herhalen ook hun kritiek op de "regering van MR en N-VA", die volgens hen het land heeft verdeeld en verzwakt, de klimaatuitdagingen heeft genegeerd en het systeem van onderlinge solidariteit heeft ontrafeld. "We kunnen vandaag niet doen alsof dat niet het geval was en alsof dat dat zich met een N-VA in de 'driver's seat' niet opnieuw zal voordoen." (Belga)