Administratieve vereenvoudiging maakt het volgens de minister door de toepassing van nieuwe technologieën en met behulp van een reeks concrete maatregelen, mogelijk de relaties tussen de administraties en hun gebruikers te vergemakkelijken. Toch kan minder dan 25% van de administratieve formaliteiten online worden voltooid en is slechts 38% van de onlineformaliteiten geoptimaliseerd voor smartphonegebruik. En dat terwijl 71% van de Brusselaars vraagt om een betere informatie-uitwisseling tussen de administraties. "De administratieve formaliteiten zijn talrijk, vaak tijdrovend en soms duur. Ik wil de burgers, maar ook de bedrijven, een duurzamere, toegankelijkere, goedkopere en snellere administratie bieden. Ik wil een echte golf van vereenvoudiging creëren in het Brussels Gewest. Onze institutionele complexiteit zet ons daartoe aan", ambieert Bernard Clerfayt. Easy Way heeft tot doel de administratieve lasten aanzienlijk te verminderen door onder meer de informatie slechts één keer aan de administraties mee te delen, automatisch bepaalde rechten en vergoedingen toe te kennen, permanent toegang tot openbare diensten bieden, de standaardisatie van de formulieren voor subsidieaanvragen en 'digital by default'. Het plan bevat 20 operationele doelstellingen die worden samengebracht rond 6 strategische doelstellingen. Het vlaggenschip van Easy Way is de Brussels Digital Act of 'Digital by Default'. Dat principe houdt in dat digitaal de regel wordt en papier de uitzondering, wat evenwel ook inhoudt dat de openbare diensten gebruikers moet begeleiden om digitale autonomie te verwerven om de digitale kloof niet verder te laten groeien. Dat veronderstelt een opleidingsstrategie, zowel voor de administratieve personeelsleden als voor jonge burgers. Daarnaast moet werk gemaakt worden van de vereenvoudiging en standaardisering van de procedures voor subsidieaanvragen, een kadaster van subsidies en een gewestelijke webstrategie om een eind te maken aa nde veelheid van openbare websites die onderling niet samenhangen. Vanaf 2022 geldt ook "Once Only", wat betekent dat er geen beschikbare informatie kan worden opgevraagd bij de burger of onderneming. Tenslotte moet elk voorontwerp van besluit of ordonnantie aan een Kafka-test onderworpen wordt voor het aan de Brusselse regering wordt voorgelegd. (Belga)

Administratieve vereenvoudiging maakt het volgens de minister door de toepassing van nieuwe technologieën en met behulp van een reeks concrete maatregelen, mogelijk de relaties tussen de administraties en hun gebruikers te vergemakkelijken. Toch kan minder dan 25% van de administratieve formaliteiten online worden voltooid en is slechts 38% van de onlineformaliteiten geoptimaliseerd voor smartphonegebruik. En dat terwijl 71% van de Brusselaars vraagt om een betere informatie-uitwisseling tussen de administraties. "De administratieve formaliteiten zijn talrijk, vaak tijdrovend en soms duur. Ik wil de burgers, maar ook de bedrijven, een duurzamere, toegankelijkere, goedkopere en snellere administratie bieden. Ik wil een echte golf van vereenvoudiging creëren in het Brussels Gewest. Onze institutionele complexiteit zet ons daartoe aan", ambieert Bernard Clerfayt. Easy Way heeft tot doel de administratieve lasten aanzienlijk te verminderen door onder meer de informatie slechts één keer aan de administraties mee te delen, automatisch bepaalde rechten en vergoedingen toe te kennen, permanent toegang tot openbare diensten bieden, de standaardisatie van de formulieren voor subsidieaanvragen en 'digital by default'. Het plan bevat 20 operationele doelstellingen die worden samengebracht rond 6 strategische doelstellingen. Het vlaggenschip van Easy Way is de Brussels Digital Act of 'Digital by Default'. Dat principe houdt in dat digitaal de regel wordt en papier de uitzondering, wat evenwel ook inhoudt dat de openbare diensten gebruikers moet begeleiden om digitale autonomie te verwerven om de digitale kloof niet verder te laten groeien. Dat veronderstelt een opleidingsstrategie, zowel voor de administratieve personeelsleden als voor jonge burgers. Daarnaast moet werk gemaakt worden van de vereenvoudiging en standaardisering van de procedures voor subsidieaanvragen, een kadaster van subsidies en een gewestelijke webstrategie om een eind te maken aa nde veelheid van openbare websites die onderling niet samenhangen. Vanaf 2022 geldt ook "Once Only", wat betekent dat er geen beschikbare informatie kan worden opgevraagd bij de burger of onderneming. Tenslotte moet elk voorontwerp van besluit of ordonnantie aan een Kafka-test onderworpen wordt voor het aan de Brusselse regering wordt voorgelegd. (Belga)