"2020 was een rampjaar waarin niet alleen COVID-19 toesloeg maar ook droogte, hittegolven en andere extreme weerfenomenen zoals bosbranden en overstromingen. Dat is allemaal niet toevallig, maar het gevolg van onze impact op de biodiversiteit", zegt Koen Stuyck, woordvoerder van natuurbehoudsorganisatie WWF. "Als we uit het dal klimmen van deze pandemie, moeten we natuur en klimaat in het centrum plaatsen van onze herstelmaatregelen, van al onze investeringen en ons dagelijks leven. We zullen daarmee niet alleen het risico op toekomstige pandemieën beperken, het zal ons leven beter maken en de toekomst verzekeren voor onze kinderen." Een van de belangrijkste oorzaken van natuurvernietiging is ons voedselsysteem, zegt WWF. "Te veel natuur op onze planeet wordt omgezet naar landbouwgrond en ons landbouwlandschap wordt bovendien alsmaar eentoniger. Dat gaat gepaard met gronderosie, pollutie en overmatig waterverbruik", aldus de organisatie, die benadrukt dat niet-duurzame voedselproductie onze natuurgebieden en de dieren die er leven bedreigt. "Daardoor komen essentiële diensten in het gedrang die de natuur ons levert: zoet water zuiveren en vasthouden, zuurstof produceren, CO2 opslaan, regulering van virussen, medicijnen produceren enzovoort." Morgen om 20.30 uur, bij de start van Earth Hour, verspreidt WWF wereldwijd een video over de link tussen natuurvernietiging en het risico op pandemieën. De ngo roept iedereen op om het filmpje te dlen op sociale netwerken, voorzien van de hashtag #SpeakUpforNature. Daarnaast geeft WWF milieuvriendelijke tips op zijn website. Meer info op wwf.be/earth-hour. (Belga)

"2020 was een rampjaar waarin niet alleen COVID-19 toesloeg maar ook droogte, hittegolven en andere extreme weerfenomenen zoals bosbranden en overstromingen. Dat is allemaal niet toevallig, maar het gevolg van onze impact op de biodiversiteit", zegt Koen Stuyck, woordvoerder van natuurbehoudsorganisatie WWF. "Als we uit het dal klimmen van deze pandemie, moeten we natuur en klimaat in het centrum plaatsen van onze herstelmaatregelen, van al onze investeringen en ons dagelijks leven. We zullen daarmee niet alleen het risico op toekomstige pandemieën beperken, het zal ons leven beter maken en de toekomst verzekeren voor onze kinderen." Een van de belangrijkste oorzaken van natuurvernietiging is ons voedselsysteem, zegt WWF. "Te veel natuur op onze planeet wordt omgezet naar landbouwgrond en ons landbouwlandschap wordt bovendien alsmaar eentoniger. Dat gaat gepaard met gronderosie, pollutie en overmatig waterverbruik", aldus de organisatie, die benadrukt dat niet-duurzame voedselproductie onze natuurgebieden en de dieren die er leven bedreigt. "Daardoor komen essentiële diensten in het gedrang die de natuur ons levert: zoet water zuiveren en vasthouden, zuurstof produceren, CO2 opslaan, regulering van virussen, medicijnen produceren enzovoort." Morgen om 20.30 uur, bij de start van Earth Hour, verspreidt WWF wereldwijd een video over de link tussen natuurvernietiging en het risico op pandemieën. De ngo roept iedereen op om het filmpje te dlen op sociale netwerken, voorzien van de hashtag #SpeakUpforNature. Daarnaast geeft WWF milieuvriendelijke tips op zijn website. Meer info op wwf.be/earth-hour. (Belga)