Een warmtenet koppelt plaatsen met een overschot aan thermische of warmte-energie, bijvoorbeeld restwarmte van een industrieel productieproces, aan plaatsen met een warmtevraag. Wijken, gemeenten of steden kunnen op die manier aan een meer onafhankelijke energiebron raken. Warmtenetten zorgen bovendien voor een grotere energie-efficiëntie en een aanzienlijke CO2-besparing. In heel wat Europese landen zijn warmtenetten al flink ingeburgerd en beantwoorden ze er aan 25 tot 50 procent van de warmtebehoefte. In Vlaanderen staan warmtenetten echter pas in de kinderschoenen. Het onderzoek van Eandis zal zich eerst en vooral richten op het lokaliseren en analyseren van de potentiële warmtebronnen en potentiële afnemers. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre er een garantie is dat er ook op langere termijn interesse zal blijven bestaan voor warmtenetten. Tot slot moet de technische en financiële haalbaarheid bekeken worden, aldus Eandis. Indien de resultaten positief zijn, kan een gedetailleerde studie worden opgesteld om het project concreet te realiseren. (Belga)

Een warmtenet koppelt plaatsen met een overschot aan thermische of warmte-energie, bijvoorbeeld restwarmte van een industrieel productieproces, aan plaatsen met een warmtevraag. Wijken, gemeenten of steden kunnen op die manier aan een meer onafhankelijke energiebron raken. Warmtenetten zorgen bovendien voor een grotere energie-efficiëntie en een aanzienlijke CO2-besparing. In heel wat Europese landen zijn warmtenetten al flink ingeburgerd en beantwoorden ze er aan 25 tot 50 procent van de warmtebehoefte. In Vlaanderen staan warmtenetten echter pas in de kinderschoenen. Het onderzoek van Eandis zal zich eerst en vooral richten op het lokaliseren en analyseren van de potentiële warmtebronnen en potentiële afnemers. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre er een garantie is dat er ook op langere termijn interesse zal blijven bestaan voor warmtenetten. Tot slot moet de technische en financiële haalbaarheid bekeken worden, aldus Eandis. Indien de resultaten positief zijn, kan een gedetailleerde studie worden opgesteld om het project concreet te realiseren. (Belga)