Groen is tevreden dat ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) niet langer voorstander is dat een dochter van het Chinese staatsbedrijf State Grid zich inkoopt bij Eandis. Eandis beheert het distributienet voor gas en elektriciteit in de meerderheid van de Vlaamse gemeenten.

Groen-fractieleidster Meyrem Almaci juicht toe dat minister Tommelein "zich achter ons standpunt schaart". "De meerderheid moet nu haar verantwoordelijkheid nemen. De uitspraken van minister Tommelein liegen er niet om: deze deal is slecht nieuws voor de Vlamingen en hun energiefactuur", dixit Almaci.

Terug naar af

De oppositiepartij ziet een alternatief in een eigen voorstel. "Het is nog niet te laat om deze slechte deal tegen te houden. Woensdag wordt een eerste belangrijk moment", verwijst ze naar het nooddecreet van fractiegenoot Johan Danen. Dat voorstel wil vermijden dat een buitenlandse investeerder grote invloed verwerft in Eandis. Het oppositievoorstel staat woensdag op de agenda in het Vlaams Parlement. De groenen roepen Open Vld, "maar ook de twijfelende collega's van SP.a en CD&V", op om "de Eandis-deal deal terug naar af te stemmen".

Veel mensen begrijpen niet dat we zoiets strategisch als ons distributienet deels willen verkopen aan een buitenlandse investeerder.

Bart Tommelein

De grootste bedenking bij deze deal voor Tommelein is wat er met de data van de verbruikers zal gebeuren, eens de Chinezen daar toegang toe krijgen. "Door de energie-omslag zal er veel veranderen de komende jaren. Decentrale netwerken, slimme meters, noem maar op. Daarvoor zullen we enorm veel data moeten verzamelen", zegt de voormalige staatssecretaris voor Privacy. "Hebben we genoeg nagedacht over dit aspect? Willen we onze data wel delen? ".

Voortschrijdend inzicht

De Open Vld'er beseft dat er aanpassingen nodig zijn aan de kapitaalstructuur van Eandis, zoals de Vreg (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) het heeft voorgeschreven. "Die aanpassing zal sowieso wel noodzakelijk zijn in de toekomst. We staan voor een grote energie-omwenteling", aldus Tommelein. "Maar vanwaar die grote haast? ".

Dat Tommelein als gemeenteraadslid in Oostende voor de Eandis-deal met de Chinezen heeft gestemd, ziet hij niet als een probleem. "Voortschrijdend inzicht", zegt Tommelein. "Ik voel dat het draagvlak volledig weg is en ik vind dat we dat niet zomaar mogen negeren. En ik weet ondertussen, net als iedereen, meer dan een maand geleden. Als mij dit opnieuw zou voorgelegd worden, zou ik niet meer ja stemmen. (Belga/TE)

Groen is tevreden dat ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) niet langer voorstander is dat een dochter van het Chinese staatsbedrijf State Grid zich inkoopt bij Eandis. Eandis beheert het distributienet voor gas en elektriciteit in de meerderheid van de Vlaamse gemeenten.Groen-fractieleidster Meyrem Almaci juicht toe dat minister Tommelein "zich achter ons standpunt schaart". "De meerderheid moet nu haar verantwoordelijkheid nemen. De uitspraken van minister Tommelein liegen er niet om: deze deal is slecht nieuws voor de Vlamingen en hun energiefactuur", dixit Almaci. De oppositiepartij ziet een alternatief in een eigen voorstel. "Het is nog niet te laat om deze slechte deal tegen te houden. Woensdag wordt een eerste belangrijk moment", verwijst ze naar het nooddecreet van fractiegenoot Johan Danen. Dat voorstel wil vermijden dat een buitenlandse investeerder grote invloed verwerft in Eandis. Het oppositievoorstel staat woensdag op de agenda in het Vlaams Parlement. De groenen roepen Open Vld, "maar ook de twijfelende collega's van SP.a en CD&V", op om "de Eandis-deal deal terug naar af te stemmen". De grootste bedenking bij deze deal voor Tommelein is wat er met de data van de verbruikers zal gebeuren, eens de Chinezen daar toegang toe krijgen. "Door de energie-omslag zal er veel veranderen de komende jaren. Decentrale netwerken, slimme meters, noem maar op. Daarvoor zullen we enorm veel data moeten verzamelen", zegt de voormalige staatssecretaris voor Privacy. "Hebben we genoeg nagedacht over dit aspect? Willen we onze data wel delen? ". De Open Vld'er beseft dat er aanpassingen nodig zijn aan de kapitaalstructuur van Eandis, zoals de Vreg (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) het heeft voorgeschreven. "Die aanpassing zal sowieso wel noodzakelijk zijn in de toekomst. We staan voor een grote energie-omwenteling", aldus Tommelein. "Maar vanwaar die grote haast? ". Dat Tommelein als gemeenteraadslid in Oostende voor de Eandis-deal met de Chinezen heeft gestemd, ziet hij niet als een probleem. "Voortschrijdend inzicht", zegt Tommelein. "Ik voel dat het draagvlak volledig weg is en ik vind dat we dat niet zomaar mogen negeren. En ik weet ondertussen, net als iedereen, meer dan een maand geleden. Als mij dit opnieuw zou voorgelegd worden, zou ik niet meer ja stemmen. (Belga/TE)