De elektronische sigaret is relatief nieuw in België en miste dus nog een wettelijk kader. Minister van Volksgezondheid De Block heeft nu een koninklijk besluit klaar dat dit regelt. De minister baseerde zich op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die aangaf dat e-sigaretten best niet strenger behandeld worden dan gewone sigaretten, aangezien ze geen kankerverwekkend teer bevatten en dus "duidelijk minder schadelijk" zijn. Ze hebben dus hun plaats in het ontmoedigingsbeleid. Net daarom zullen de e-sigaretten verkocht worden in gewone winkels en dagbladhandels en dus niet in de apotheken, wat drempelverhogend zou kunnen zijn. Voor die laatste groep komt er geen expliciet verbod, maar het kabinet-De Block verwacht dat die markt vanzelf zal verdampen. Toch mogen ook e-sigaretten niet gedampt worden in gesloten publieke ruimtes zoals cafés of restaurants. Ook de verkoop aan jongeren onder de zestien jaar is verboden. En e-sigaretten moeten een gezondheidswaarschuwing krijgen indien ze nicotine bevatten. "De nicotine in dit product is sterk verslavend. Het gebruik door niet-rokers is niet aangeraden", zo moet te lezen zijn op minstens 35 procent van de twee grootste oppervlakten van de verpakking. Smaakjes mogen wel, maar additieven die "goed voor de gezondheid lijken" niet. Denk aan vitamines of eventueel ook stimulerende stoffen als cafeïne of taurine. Ook gekleurde rook is niet toegestaan. (Belga)

De elektronische sigaret is relatief nieuw in België en miste dus nog een wettelijk kader. Minister van Volksgezondheid De Block heeft nu een koninklijk besluit klaar dat dit regelt. De minister baseerde zich op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die aangaf dat e-sigaretten best niet strenger behandeld worden dan gewone sigaretten, aangezien ze geen kankerverwekkend teer bevatten en dus "duidelijk minder schadelijk" zijn. Ze hebben dus hun plaats in het ontmoedigingsbeleid. Net daarom zullen de e-sigaretten verkocht worden in gewone winkels en dagbladhandels en dus niet in de apotheken, wat drempelverhogend zou kunnen zijn. Voor die laatste groep komt er geen expliciet verbod, maar het kabinet-De Block verwacht dat die markt vanzelf zal verdampen. Toch mogen ook e-sigaretten niet gedampt worden in gesloten publieke ruimtes zoals cafés of restaurants. Ook de verkoop aan jongeren onder de zestien jaar is verboden. En e-sigaretten moeten een gezondheidswaarschuwing krijgen indien ze nicotine bevatten. "De nicotine in dit product is sterk verslavend. Het gebruik door niet-rokers is niet aangeraden", zo moet te lezen zijn op minstens 35 procent van de twee grootste oppervlakten van de verpakking. Smaakjes mogen wel, maar additieven die "goed voor de gezondheid lijken" niet. Denk aan vitamines of eventueel ook stimulerende stoffen als cafeïne of taurine. Ook gekleurde rook is niet toegestaan. (Belga)