Het arrest in kwestie werd al op 19 december door het hof van beroep in Antwerpen uitgesproken, in een zaak omtrent een juridische strijd rond de verkoop van een pand. Tussen de kopers, de verkoper en vastgoedmakelaar waren heel wat e-mails uitgewisseld, en ook de uiteindelijke verkoopovereenkomst werd via e-mail gedeeld. De koop sprong uiteindelijk toch af, waarna de kandidaat-kopers via de juridische weg wilden bewijzen dat er wel degelijk een akkoord gesloten was. In eerste aanleg kregen ze van een rechter in Turnhout nog gelijk, omdat uit het mailverkeer bleek dat de partijen het eens waren over de prijs en het goed. Het hof van beroep in Antwerpen volgde die redenering echter niet. "Uit de wettelijke bepalingen van de Wet Elektronische Handel volgt dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg", luidt het arrest. Nog volgens de rechtbank kunnen e-mails zelfs niet gebruikt worden als een "begin van bewijs door geschrift". Volgens meester De Koninck heeft het arrest tot gevolg dat "noch de koper, noch de verkoper aan de hand van mailverkeer kan bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Wellicht zal het Hof van Cassatie moeten uitmaken waar kopers en verkopers aan toe zijn", besluit De Koninck. (Belga)

Het arrest in kwestie werd al op 19 december door het hof van beroep in Antwerpen uitgesproken, in een zaak omtrent een juridische strijd rond de verkoop van een pand. Tussen de kopers, de verkoper en vastgoedmakelaar waren heel wat e-mails uitgewisseld, en ook de uiteindelijke verkoopovereenkomst werd via e-mail gedeeld. De koop sprong uiteindelijk toch af, waarna de kandidaat-kopers via de juridische weg wilden bewijzen dat er wel degelijk een akkoord gesloten was. In eerste aanleg kregen ze van een rechter in Turnhout nog gelijk, omdat uit het mailverkeer bleek dat de partijen het eens waren over de prijs en het goed. Het hof van beroep in Antwerpen volgde die redenering echter niet. "Uit de wettelijke bepalingen van de Wet Elektronische Handel volgt dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg", luidt het arrest. Nog volgens de rechtbank kunnen e-mails zelfs niet gebruikt worden als een "begin van bewijs door geschrift". Volgens meester De Koninck heeft het arrest tot gevolg dat "noch de koper, noch de verkoper aan de hand van mailverkeer kan bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Wellicht zal het Hof van Cassatie moeten uitmaken waar kopers en verkopers aan toe zijn", besluit De Koninck. (Belga)