Twee weken geleden werd binnen de Dienst Vreemdelingenzaken een speciale cel opgericht om het fenomeen op te volgen. De DVZ werkt daarvoor samen met de politie op de luchthaven. Er bestaan uitzonderingen waarom een erkende vluchteling alsnog naar zijn thuisland kan terugkeren, bijvoorbeeld een sterfgeval, maar normaal gezien laat de Vreemdelingenwet dat niet toe. De betrokkenen tegen wie de 25 dossiers zijn opgesteld, kunnen hun status kwijtspelen. (Belga)

Twee weken geleden werd binnen de Dienst Vreemdelingenzaken een speciale cel opgericht om het fenomeen op te volgen. De DVZ werkt daarvoor samen met de politie op de luchthaven. Er bestaan uitzonderingen waarom een erkende vluchteling alsnog naar zijn thuisland kan terugkeren, bijvoorbeeld een sterfgeval, maar normaal gezien laat de Vreemdelingenwet dat niet toe. De betrokkenen tegen wie de 25 dossiers zijn opgesteld, kunnen hun status kwijtspelen. (Belga)