Als lid van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tegen 2030 te verwezenlijken. Verschillende rapporten, zoals het eind maart gepubliceerde OESO-rapport over de Belgische milieuprestaties of de onlangs door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FISD) gepubliceerde Gap Analysis, wijzen er echter op dat België niet op koers ligt om de SDG's tegen 2030 te halen. Bovendien heeft de Covid-19-crisis een negatief effect op verschillende SDG's, zoals armoede, hongersnood, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en ongelijkheid. "Meer dan ooit hebben wij, omwille van de doeltreffendheid en omdat de dingen in werkelijkheid met elkaar verband houden, behoefte aan een geïntegreerd en samenhangend bestuur, en in dit opzicht vormen de Millenniumdoelstellingen (MDG's) een ideaal kader om het beleid te analyseren en te sturen. Zo zullen voortaan in elke algemene beleidsnota de SDG's en de bijbehorende subdoelen worden geïntegreerd", verklaart Zakia Khattabi. (Belga)

Als lid van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tegen 2030 te verwezenlijken. Verschillende rapporten, zoals het eind maart gepubliceerde OESO-rapport over de Belgische milieuprestaties of de onlangs door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FISD) gepubliceerde Gap Analysis, wijzen er echter op dat België niet op koers ligt om de SDG's tegen 2030 te halen. Bovendien heeft de Covid-19-crisis een negatief effect op verschillende SDG's, zoals armoede, hongersnood, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en ongelijkheid. "Meer dan ooit hebben wij, omwille van de doeltreffendheid en omdat de dingen in werkelijkheid met elkaar verband houden, behoefte aan een geïntegreerd en samenhangend bestuur, en in dit opzicht vormen de Millenniumdoelstellingen (MDG's) een ideaal kader om het beleid te analyseren en te sturen. Zo zullen voortaan in elke algemene beleidsnota de SDG's en de bijbehorende subdoelen worden geïntegreerd", verklaart Zakia Khattabi. (Belga)