Volgens het rapport bezetten vrouwen meer zitjes in parlementen en meer topposities in bedrijven, maar op nagenoeg alle andere indicatoren die de gelijkheid tussen man en vrouw meten, scoort de Europese Unie een onvoldoende. Dat geldt voor het onderwijs, waar meer mannen dan vrouwen vroegtijdig de school verlaten, en op de arbeidsmarkt, waar vrouwen nog steeds in het nadeel zijn.

De loonkloof is weliswaar lichtjes gedaald, maar bedraagt nog steeds bijna 15 procent. Bovendien stagneert de werkgelegenheid voor vrouwen. 'Steeds meer vrouwen zijn niet actief omdat ze zorgverantwoordelijkheden hebben', zo stelde eurocommissaris Paolo Gentiloni vast. De Italiaan merkte op dat de statistieken betrekking hebben op het tijdperk voor de uitbraak van de coronacrisis. 'We moeten bestuderen of de lockdown de situatie op vlak van gendergelijkheid nog heeft verslechterd'.

In ieder geval moet de kwestie volgens hem een belangrijkere plaats innemen in de jaarlijkse sociaaleconomische aanbevelingen aan de lidstaten.

Ook een bron van zorg: hoewel de Europese Unie een voorloper in de strijd tegen klimaatverandering is, stagneren de resultaten. In vergelijking met 1990 daalde de uitstoot van broeikasgassen tussen 2003 en 2018 weliswaar met 20,6 procent, maar van 2013 tot 2018 bedroeg de reductie slechts 2,7 procent. Dat is onvoldoende om de beoogde 40 procent te halen tegen 2030, stelt Eurostat vast. 'De Europese Unie blijft een leidersrol opnemen, maar de resultaten zijn onvoldoende', erkende Gentilone. Volgens hem moeten de statistieken de Commissie aansporen om volop door te zetten met haar Green Deal.

Op de weg naar klimaatneutraliteit wil de Commissie de uitstootdoelstelling voor 2030 dit najaar nog aanscherpen, tot 50 of 55 procent. Omgekeerd boekte de Europese Unie de voorbije vijf jaar 'sterke' vooruitgang op de doelstelling 'vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen'.

'Goede' vooruitgang werd er genoteerd op vlak van armoedebestrijding, gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei. Op acht andere doelstellingen was de vooruitgang 'matig'. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in 2015 en moeten bereikt worden tegen 2030.

De Commissie wil de doelstellingen een prominente plaats geven in het Europese semester, de jaarlijkse beleidscyclus waarin de Commissie het sociaaleconomische en budgettaire beleid van de lidstaten probeert te coördineren.

Volgens het rapport bezetten vrouwen meer zitjes in parlementen en meer topposities in bedrijven, maar op nagenoeg alle andere indicatoren die de gelijkheid tussen man en vrouw meten, scoort de Europese Unie een onvoldoende. Dat geldt voor het onderwijs, waar meer mannen dan vrouwen vroegtijdig de school verlaten, en op de arbeidsmarkt, waar vrouwen nog steeds in het nadeel zijn. De loonkloof is weliswaar lichtjes gedaald, maar bedraagt nog steeds bijna 15 procent. Bovendien stagneert de werkgelegenheid voor vrouwen. 'Steeds meer vrouwen zijn niet actief omdat ze zorgverantwoordelijkheden hebben', zo stelde eurocommissaris Paolo Gentiloni vast. De Italiaan merkte op dat de statistieken betrekking hebben op het tijdperk voor de uitbraak van de coronacrisis. 'We moeten bestuderen of de lockdown de situatie op vlak van gendergelijkheid nog heeft verslechterd'. In ieder geval moet de kwestie volgens hem een belangrijkere plaats innemen in de jaarlijkse sociaaleconomische aanbevelingen aan de lidstaten. Ook een bron van zorg: hoewel de Europese Unie een voorloper in de strijd tegen klimaatverandering is, stagneren de resultaten. In vergelijking met 1990 daalde de uitstoot van broeikasgassen tussen 2003 en 2018 weliswaar met 20,6 procent, maar van 2013 tot 2018 bedroeg de reductie slechts 2,7 procent. Dat is onvoldoende om de beoogde 40 procent te halen tegen 2030, stelt Eurostat vast. 'De Europese Unie blijft een leidersrol opnemen, maar de resultaten zijn onvoldoende', erkende Gentilone. Volgens hem moeten de statistieken de Commissie aansporen om volop door te zetten met haar Green Deal. Op de weg naar klimaatneutraliteit wil de Commissie de uitstootdoelstelling voor 2030 dit najaar nog aanscherpen, tot 50 of 55 procent. Omgekeerd boekte de Europese Unie de voorbije vijf jaar 'sterke' vooruitgang op de doelstelling 'vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen'. 'Goede' vooruitgang werd er genoteerd op vlak van armoedebestrijding, gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei. Op acht andere doelstellingen was de vooruitgang 'matig'. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in 2015 en moeten bereikt worden tegen 2030. De Commissie wil de doelstellingen een prominente plaats geven in het Europese semester, de jaarlijkse beleidscyclus waarin de Commissie het sociaaleconomische en budgettaire beleid van de lidstaten probeert te coördineren.