‘Durven Bart De Wever en Paul Magnette de belofte aan om de uitkomst van “de overkant” te respecteren?’

‘Het is de laatste decennia helaas een normale zaak geworden dat de federale regering geen meerderheid heeft in beide taalgroepen’, schrijft Jan Wostyn. Volgens hem zou de regel van een dubbele meerderheid beter grondwettelijk verankerd worden.’