Volgens de krant kan het leeuwendeel van de slachtoffers in één van volgende drie categorieën worden ondergebracht: zij droegen zelf wapens, zij liepen met zelfmoordgedachten rond of waren geestelijk "gestoord", en zij liepen weg hoewel de agent(en) hen sommeerde(n) te blijven staan. Niet verwonderlijk stelt de Post in haar studie dat de rassenfactor een grote rol speelt bij de fatale schietpartijen. Hoewel Afro-Amerikanen slechts zes procent van de VS-bevolking uitmaken, had veertig procent van de ongewapende burgers die door agenten werden doodgeschoten een zwarte huidskleur. In de meeste gevallen waarbij de politie iemand doodschoot omdat die met een wapen zwaaide of net iemand anders had aangevallen of bedreigd, gaat het dan weer om blanken. Een bijzonder disproportioneel percentage, 60 procent, van degenen die werden doodgeschoten, hoewel zij weinig tot geen dreigend gedrag vertoonden, is zwart of hispanic (Spaanstalig). (Belga)

Volgens de krant kan het leeuwendeel van de slachtoffers in één van volgende drie categorieën worden ondergebracht: zij droegen zelf wapens, zij liepen met zelfmoordgedachten rond of waren geestelijk "gestoord", en zij liepen weg hoewel de agent(en) hen sommeerde(n) te blijven staan. Niet verwonderlijk stelt de Post in haar studie dat de rassenfactor een grote rol speelt bij de fatale schietpartijen. Hoewel Afro-Amerikanen slechts zes procent van de VS-bevolking uitmaken, had veertig procent van de ongewapende burgers die door agenten werden doodgeschoten een zwarte huidskleur. In de meeste gevallen waarbij de politie iemand doodschoot omdat die met een wapen zwaaide of net iemand anders had aangevallen of bedreigd, gaat het dan weer om blanken. Een bijzonder disproportioneel percentage, 60 procent, van degenen die werden doodgeschoten, hoewel zij weinig tot geen dreigend gedrag vertoonden, is zwart of hispanic (Spaanstalig). (Belga)