Samen met de vakbonden is de Hulpkas een van de vier uitbetalers van werkloosheidsuitkeringen in ons land, maar anders dan de vakbonden is de Hulpkas een overheidsinstelling. In de eerste golf was de achterstand bij de Hulpkas nog groter: midden april wachtten nog tienduizenden werknemers op hun uitkering voor maart. Vaak lag dat aan de werkgever die toen nog geen of een foute aanvraag had ingediend. In de maanden maart en april waren het nog bijna 1,3 miljoen mensen die beroep moesten doen op de tijdelijke werkloosheid, in oktober waren het er nog steeds ruim 377.000. Het kabinet van Dermagne zegt dat het probleem op de radar van de minister staat. De Hulpkas kreeg al 50 extra werknemers toegewezen, maar die nieuwe medewerkers moeten nog een opleiding krijgen. Er wordt ook gewezen op het feit dat ook de vakbonden het moeilijk hebben alles te bolwerken. Veel van de aanvragers hebben nooit eerder een beroep gedaan op een uitkering, en de instanties moeten dus veel dossiers van nul opstarten. (Belga)

Samen met de vakbonden is de Hulpkas een van de vier uitbetalers van werkloosheidsuitkeringen in ons land, maar anders dan de vakbonden is de Hulpkas een overheidsinstelling. In de eerste golf was de achterstand bij de Hulpkas nog groter: midden april wachtten nog tienduizenden werknemers op hun uitkering voor maart. Vaak lag dat aan de werkgever die toen nog geen of een foute aanvraag had ingediend. In de maanden maart en april waren het nog bijna 1,3 miljoen mensen die beroep moesten doen op de tijdelijke werkloosheid, in oktober waren het er nog steeds ruim 377.000. Het kabinet van Dermagne zegt dat het probleem op de radar van de minister staat. De Hulpkas kreeg al 50 extra werknemers toegewezen, maar die nieuwe medewerkers moeten nog een opleiding krijgen. Er wordt ook gewezen op het feit dat ook de vakbonden het moeilijk hebben alles te bolwerken. Veel van de aanvragers hebben nooit eerder een beroep gedaan op een uitkering, en de instanties moeten dus veel dossiers van nul opstarten. (Belga)