Volgens het 'Jaarraport Lucht', dat de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) vandaag online publiceert, haalt Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, behalve voor stikstofdioxide (NO2), ozon en zware metalen. Van die stoffen stellen de onderzoekers nog steeds te hoge waarden vast. Als we de luchtkwaliteit toetsen aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dan vormen ook fijnstof en zwaveldioxide een probleem. Die luchtvervuiling straalt af op onze gezondheid. De VMM schat het jaarlijkse aantal vroegtijdige overlijdens door fijnstof op 4.100, door ozon op 100 en door stikstofdioxiode op 1.800 à 3.600, afhankelijk van de gehanteerde drempel. De onderzoekers zeggen wel dat sommige mensen door verschillende factoren vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld fijnstof en stikstofdioxide. Zij worden dan in beide categorieën meegerekend. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) reageert genuanceerd. "Onze luchtkwaliteit is er weer een beetje op vooruitgegaan. Daarmee zetten we de tendens van de voorbije vijftien à twintig jaar door. Toch blijft er nog een hele weg af te leggen." (Belga)

Volgens het 'Jaarraport Lucht', dat de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) vandaag online publiceert, haalt Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, behalve voor stikstofdioxide (NO2), ozon en zware metalen. Van die stoffen stellen de onderzoekers nog steeds te hoge waarden vast. Als we de luchtkwaliteit toetsen aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dan vormen ook fijnstof en zwaveldioxide een probleem. Die luchtvervuiling straalt af op onze gezondheid. De VMM schat het jaarlijkse aantal vroegtijdige overlijdens door fijnstof op 4.100, door ozon op 100 en door stikstofdioxiode op 1.800 à 3.600, afhankelijk van de gehanteerde drempel. De onderzoekers zeggen wel dat sommige mensen door verschillende factoren vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld fijnstof en stikstofdioxide. Zij worden dan in beide categorieën meegerekend. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) reageert genuanceerd. "Onze luchtkwaliteit is er weer een beetje op vooruitgegaan. Daarmee zetten we de tendens van de voorbije vijftien à twintig jaar door. Toch blijft er nog een hele weg af te leggen." (Belga)