Als gevolg van de hervorming van het leger moeten 7.306 militairen muteren (van werkplaats veranderen). Volgens minister van Defensie Pieter De Crem hebben zeven militairen op tien hun eerste, tweede of derde plaats van keuze gekregen.De vakbonden geloven dat niet. Het ACOD kondigt acties aan.

De hervorming van het leger gaat gepaard met een afslanking en leidt tot de sluiting van een reeks kazernes en kwartieren.

Tegen eind 2011 moeten ze dicht zijn. De betrokken militairen krijgen een nieuwe standplaats toegewezen. Het gaat in totaal om 5.735 militairen.

Daarnaast zijn er zowat 1.600 andere militairen wiens functie verdwijnt of die om operationele redenen naar een andere standplaats moeten verhuizen. In totaal moeten 7.306 militairen muteren.

De hervorming wordt vanaf vrijdag 2 april uitgevoerd. Tegen juli 2011 - het einde van de legislatuur - moet ze voor 80 procent afgewerkt zijn.

ACOD kondigt acties aan

Defensie vroeg echter aan 16.383 militairen naar welke kazerne of eenheid ze zouden willen verhuizen. Ze mochten een eerste, tweede en derde keuze opgeven.

Volgens de vakbonden gaat het niet op om op basis van meer dan 16.000 bevragingen te besluiten dat 70 procent van de 7.306 militairen die moeten muteren tevreden zijn.

Het liberale VSOA en de socialistische ACOD vragen dat De Crem duidelijkheid verschaft over de resultaten van de bevraging. De ACOD kondigde vrijdag acties aan.

Als gevolg van de hervorming van het leger moeten 7.306 militairen muteren (van werkplaats veranderen). Volgens minister van Defensie Pieter De Crem hebben zeven militairen op tien hun eerste, tweede of derde plaats van keuze gekregen.De vakbonden geloven dat niet. Het ACOD kondigt acties aan. De hervorming van het leger gaat gepaard met een afslanking en leidt tot de sluiting van een reeks kazernes en kwartieren. Tegen eind 2011 moeten ze dicht zijn. De betrokken militairen krijgen een nieuwe standplaats toegewezen. Het gaat in totaal om 5.735 militairen. Daarnaast zijn er zowat 1.600 andere militairen wiens functie verdwijnt of die om operationele redenen naar een andere standplaats moeten verhuizen. In totaal moeten 7.306 militairen muteren.De hervorming wordt vanaf vrijdag 2 april uitgevoerd. Tegen juli 2011 - het einde van de legislatuur - moet ze voor 80 procent afgewerkt zijn.ACOD kondigt acties aanDefensie vroeg echter aan 16.383 militairen naar welke kazerne of eenheid ze zouden willen verhuizen. Ze mochten een eerste, tweede en derde keuze opgeven. Volgens de vakbonden gaat het niet op om op basis van meer dan 16.000 bevragingen te besluiten dat 70 procent van de 7.306 militairen die moeten muteren tevreden zijn.Het liberale VSOA en de socialistische ACOD vragen dat De Crem duidelijkheid verschaft over de resultaten van de bevraging. De ACOD kondigde vrijdag acties aan.