Klimaatmars in Brussel: ‘De natuur en de factuur hebben een gezamenlijke vijand’

Klimaatmars, 23 oktober 2022.

De klimaatmars wil de klimaatverandering en maatregelen om die tegen te gaan op de politieke agenda houden, in aanloop naar een internationale klimaattop in november in Egypte. De focus ligt ditmaal specifiek op energie en voedselzekerheid.

In Brussel is de mars van de Klimaatcoalitie zondagnamiddag gearriveerd in het Jubelpark, na een tocht door de binnenstad. 96 organisaties uit het hele land verzamelden om het klimaatthema hoger op de politieke agenda te krijgen.

De mars is een initiatief van de overkoepelende Klimaatcoalitie, die onder meer milieuorganisaties, vakbonden, jeugdverenigingen en burgerbewegingen omvat. De concrete aanleiding is de internationale Klimaatconferentie die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

De organisatoren richten zich echter ook tot de nationale en regionale overheden in ons land. ‘De jaren waarin we op straat moesten komen voor ambitie en urgentie liggen gelukkig wat achter ons’, zegt Zanna Vanrenterghem van de Klimaatcoalitie. ‘Nu komen we vooral op straat omdat we concreet actie nodig hebben in het energieverhaal en rond landbouw.’

De Klimaatcoalitie eist onder meer een belasting op de overwinsten van energiebedrijven en een huisvestings- en energiepact, maar ook aandacht voor de druk op het mondiaal voedselsysteem, dat lijdt onder de periodes van droogtes en de overstromingen als gevolg van de klimaatverandering. ‘De energiecrisis en de klimaatcrisis gaan samen’, stelt Vanrenterghem. ‘De natuur en de factuur hebben een gezamenlijke vijand: fossiele brandstoffen. Omdat we vasthangen aan fossiele brandstoffen in een heel oud model, zijn we een speelbal van de gas- en olieprijzen. We moeten naar volledig hernieuwbare energie waarbij mensen eigen energie kunnen opwekken en delen.’

Partner Content