Het was de BBTK die vandaag de kat de bel aanbond. De vakbond zegt twee cao's over werkzekerheid en arbeidstijdverlenging dan toch te ondertekenen. Eerder weigerde de vakbond te tekenen, omdat beide cao's gekoppeld waren. Maar, aldus de vakbond, daar is verandering in gekomen. Als niet wordt getekend, dreigen immers duizend naakte ontslagen. CEO Max Jadot kondigde deze week immers aan dat duizend jobs in gevaar zijn bij de bank, zo bevestigen meerdere vakbondsbronnen. Dat is vooral het geval bij de kantoren en de ondersteunende diensten. In totaal zouden de komende jaren 2.500 mensen de bank verlaten, maar voor een groot deel via natuurlijke afvloeiingen. Dat is gelijkaardig aan het personeelsverloop van de voorbije jaren. Voor duizend werknemers dient evenwel naar een andere oplossing te worden gezocht. Door het ondertekenen van de cao's zou het banenverlies op een sociale manier kunnen gebeuren. In ruil moet wel elke dag 12 minuten langer worden gewerkt. Het sociaal plan zou onder meer voorzien in een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die zouden nog steeds op 58 jaar het bedrijf kunnen verlaten, met tussenkomst van de bank. De woordvoerder van de bank wou voorlopig niet reageren op de vakbondsberichten. (Belga)

Het was de BBTK die vandaag de kat de bel aanbond. De vakbond zegt twee cao's over werkzekerheid en arbeidstijdverlenging dan toch te ondertekenen. Eerder weigerde de vakbond te tekenen, omdat beide cao's gekoppeld waren. Maar, aldus de vakbond, daar is verandering in gekomen. Als niet wordt getekend, dreigen immers duizend naakte ontslagen. CEO Max Jadot kondigde deze week immers aan dat duizend jobs in gevaar zijn bij de bank, zo bevestigen meerdere vakbondsbronnen. Dat is vooral het geval bij de kantoren en de ondersteunende diensten. In totaal zouden de komende jaren 2.500 mensen de bank verlaten, maar voor een groot deel via natuurlijke afvloeiingen. Dat is gelijkaardig aan het personeelsverloop van de voorbije jaren. Voor duizend werknemers dient evenwel naar een andere oplossing te worden gezocht. Door het ondertekenen van de cao's zou het banenverlies op een sociale manier kunnen gebeuren. In ruil moet wel elke dag 12 minuten langer worden gewerkt. Het sociaal plan zou onder meer voorzien in een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die zouden nog steeds op 58 jaar het bedrijf kunnen verlaten, met tussenkomst van de bank. De woordvoerder van de bank wou voorlopig niet reageren op de vakbondsberichten. (Belga)