Voor Lambertz is het na de tweedeling "gemeenschappen-gewesten" in de Belgische federale staat nu tijd voor een België met vier, zo herhaalde hij. Het voorstel om de Duitstalige gemeenschap te laten vervellen in een volwaardig gewest, zoals Vlaanderen, Wallonië en Brussel, wordt niet door iedereen gedeeld, zoals Kamervoorzitter André Flahaut deze week nog verklaarde. Maar Karl-Heinz Lambertz meent dat men niet op de woorden moet spelen. "Ik spreek van vier entiteiten, maar men mag het noemen zoals men wil", zolang dat de Duitstaligen alle gewestbevoegdheden kunnen uitoefenen die van belang zijn voor hun toekomst. Het communautaire akkoord van een maand geleden versterkt de autonomie van de deelstaten. De volgende stap voor de Duitstalige gemeenschap is een dialoog opstarten met het Waalse gewest. Na de oprichting van de cultuurraad in 1973 en de decretale bevoegdheid en de oprichting van de regering van de Duitstalige gemeenschap, is er nu immers sprake van een nieuwe belangrijke stap in de richting van meer autonomie, aldus nog de minister-president. (JDE)

Voor Lambertz is het na de tweedeling "gemeenschappen-gewesten" in de Belgische federale staat nu tijd voor een België met vier, zo herhaalde hij. Het voorstel om de Duitstalige gemeenschap te laten vervellen in een volwaardig gewest, zoals Vlaanderen, Wallonië en Brussel, wordt niet door iedereen gedeeld, zoals Kamervoorzitter André Flahaut deze week nog verklaarde. Maar Karl-Heinz Lambertz meent dat men niet op de woorden moet spelen. "Ik spreek van vier entiteiten, maar men mag het noemen zoals men wil", zolang dat de Duitstaligen alle gewestbevoegdheden kunnen uitoefenen die van belang zijn voor hun toekomst. Het communautaire akkoord van een maand geleden versterkt de autonomie van de deelstaten. De volgende stap voor de Duitstalige gemeenschap is een dialoog opstarten met het Waalse gewest. Na de oprichting van de cultuurraad in 1973 en de decretale bevoegdheid en de oprichting van de regering van de Duitstalige gemeenschap, is er nu immers sprake van een nieuwe belangrijke stap in de richting van meer autonomie, aldus nog de minister-president. (JDE)