Meer dan twaalf telefoonlijnen van de BBC in Afghanistan en de centrale van de Britse omroep in Londen werden bespied, alsook redacties van BBC World Service. Op de lijst staan naar verluidt ook een telefoonaansluiting van The New York Times in Afghanistan en mobiele en satelliettelefoons van het persbureau Reuters in Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Reporters Zonder Grenzen bekritiseerde de bespieding als een "ongeoorloofde aanval op de persvrijheid" en een "nieuwe dimensie" in het schenden van de grondwet. ROG (Reporter ohne Grenzen) vreest dat de BND buitenlandse journalisten verder zal afluisteren en dat de nieuwe BND-wet daar niets aan zal veranderen. Met andere journalistenverenigingen bereidt ROG bijgevolg een aanklacht tegen de wet voor. (Belga)

Meer dan twaalf telefoonlijnen van de BBC in Afghanistan en de centrale van de Britse omroep in Londen werden bespied, alsook redacties van BBC World Service. Op de lijst staan naar verluidt ook een telefoonaansluiting van The New York Times in Afghanistan en mobiele en satelliettelefoons van het persbureau Reuters in Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Reporters Zonder Grenzen bekritiseerde de bespieding als een "ongeoorloofde aanval op de persvrijheid" en een "nieuwe dimensie" in het schenden van de grondwet. ROG (Reporter ohne Grenzen) vreest dat de BND buitenlandse journalisten verder zal afluisteren en dat de nieuwe BND-wet daar niets aan zal veranderen. Met andere journalistenverenigingen bereidt ROG bijgevolg een aanklacht tegen de wet voor. (Belga)