Met de aanstelling van Müller, een gerenommeerd hoogleraar dogmatiek, komt volgens KerkNet een "uitmuntende" theoloog aan het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, het belangrijkste dicasterie van het Vaticaan. Vaak bestempeld als de 'waakhond van het geloof', moet de Congregatie toezien op de rechte leer van de roomskatholieke Kerk. Zij is onrechtstreeks de opvolger van de inquisitie, die in 1542 werd opgericht en vooral bekend werd door haar veroordeling van ketters en de publicatie van de lijst van verboden boeken (de index). De huidige Congregatie voor de Geloofsleer werd op 7 december 1965, op de voorlaatste dag van het Tweede Vaticaanse Concilie, door paus Paulus VI. Met Gerhard Ludwig Müller, geboren op 31 december 1947, komt na de Amerikaanse kardinaal William Levada opnieuw een Duitser aan het hoofd van de congregatie, die van november 1981 tot april 2005 door de huidige paus, toen nog kardinaal Joseph Ratzinger, werd geleid. (OSN)

Met de aanstelling van Müller, een gerenommeerd hoogleraar dogmatiek, komt volgens KerkNet een "uitmuntende" theoloog aan het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, het belangrijkste dicasterie van het Vaticaan. Vaak bestempeld als de 'waakhond van het geloof', moet de Congregatie toezien op de rechte leer van de roomskatholieke Kerk. Zij is onrechtstreeks de opvolger van de inquisitie, die in 1542 werd opgericht en vooral bekend werd door haar veroordeling van ketters en de publicatie van de lijst van verboden boeken (de index). De huidige Congregatie voor de Geloofsleer werd op 7 december 1965, op de voorlaatste dag van het Tweede Vaticaanse Concilie, door paus Paulus VI. Met Gerhard Ludwig Müller, geboren op 31 december 1947, komt na de Amerikaanse kardinaal William Levada opnieuw een Duitser aan het hoofd van de congregatie, die van november 1981 tot april 2005 door de huidige paus, toen nog kardinaal Joseph Ratzinger, werd geleid. (OSN)