Volgens Seehofer schiet de Europese Commissie tekort in haar aanpak van de migratiecrisis. "Er wordt van mij verwacht dat ik me bezighoud met reddingsoperaties op zee en met kinderen in Griekse opvangkampen. Er wordt van mij verwacht dat ik mij bekommer om een gemeenschappelijk asielbeleid. Maar dat zijn allemaal taken voor de EU", zegt hij aan het weekblad Der Spiegel. "Ik was hoopvol over de nieuwe Europese Commissie. Vandaag ben ik op zijn zachtst gezegd teleurgesteld." Ook de aanpak van de coronavirus verloopt volgens Seehofer verre van ideaal. Zo hekelt hij dat Berlijn en Parijs het voortouw moeten nemen en Brussel op de achtergrond blijft. Tot slot is de Duitser niet opgezet met de reactie van de Europese Commissie op het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat zich vragen stelt bij het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zei toen een inbreukprocedure tegen Duitsland te overwegen. "Ik stel vast dat de EU ongewoon regelmatig inbreukprocedures in gang zet en klachten indient tegen haar lidstaten", aldus Seehofer. "Ik zou willen weten hoe dat de Europese eenheid vooruit zal helpen." De Europese Commissie onder voorzitster von der Leyen, een voormalige Duitse minister van Defensie, is sinds december aan de slag. (Belga)

Volgens Seehofer schiet de Europese Commissie tekort in haar aanpak van de migratiecrisis. "Er wordt van mij verwacht dat ik me bezighoud met reddingsoperaties op zee en met kinderen in Griekse opvangkampen. Er wordt van mij verwacht dat ik mij bekommer om een gemeenschappelijk asielbeleid. Maar dat zijn allemaal taken voor de EU", zegt hij aan het weekblad Der Spiegel. "Ik was hoopvol over de nieuwe Europese Commissie. Vandaag ben ik op zijn zachtst gezegd teleurgesteld." Ook de aanpak van de coronavirus verloopt volgens Seehofer verre van ideaal. Zo hekelt hij dat Berlijn en Parijs het voortouw moeten nemen en Brussel op de achtergrond blijft. Tot slot is de Duitser niet opgezet met de reactie van de Europese Commissie op het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat zich vragen stelt bij het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zei toen een inbreukprocedure tegen Duitsland te overwegen. "Ik stel vast dat de EU ongewoon regelmatig inbreukprocedures in gang zet en klachten indient tegen haar lidstaten", aldus Seehofer. "Ik zou willen weten hoe dat de Europese eenheid vooruit zal helpen." De Europese Commissie onder voorzitster von der Leyen, een voormalige Duitse minister van Defensie, is sinds december aan de slag. (Belga)