Er stemden 429 parlementsleden voor en 147 tegen het pakket maatregelen, wat een ruime meerderheid is. Toch was er één tegenstem uit de christendemocratische CDU van kanselier Angela Merkel en stemden er dertig volksvertegenwoordigers van de meeregende sociaaldemocratische partij SPD tegen. Het door de linkse oppositie en organisaties voor hulpverlening aan vluchtelingen zwaar bekritiseerd pakket beperkt onder meer familiehereniging. Asielzoekers die als "niet persoonlijk vervolgd" gelden, zullen nu twee jaar moeten wachten vooraleer familieleden ook naar Duitsland kunnen gaan. Aan de grenzen komen speciale opvangcentra waar de aanvragen van asielzoekers uit landen die als veilig gelden een snelle behandeling krijgen, met mogelijk een snelle terugsturing naar het land van herkomst. Landen als Marokko, Algerije en Tunesië gelden volgens de maatregelen meteen als "veilig". De Duitse regering raakte het vorige maand ook over nieuwe maatregelen in verband met het uitwijzen van migranten die zich crimineel hebben gedragen. Morgen moet het "hogerhuis" van het Duitse parlement, de Bundesrat, zich over de maatregelen buigen. (Belga)

Er stemden 429 parlementsleden voor en 147 tegen het pakket maatregelen, wat een ruime meerderheid is. Toch was er één tegenstem uit de christendemocratische CDU van kanselier Angela Merkel en stemden er dertig volksvertegenwoordigers van de meeregende sociaaldemocratische partij SPD tegen. Het door de linkse oppositie en organisaties voor hulpverlening aan vluchtelingen zwaar bekritiseerd pakket beperkt onder meer familiehereniging. Asielzoekers die als "niet persoonlijk vervolgd" gelden, zullen nu twee jaar moeten wachten vooraleer familieleden ook naar Duitsland kunnen gaan. Aan de grenzen komen speciale opvangcentra waar de aanvragen van asielzoekers uit landen die als veilig gelden een snelle behandeling krijgen, met mogelijk een snelle terugsturing naar het land van herkomst. Landen als Marokko, Algerije en Tunesië gelden volgens de maatregelen meteen als "veilig". De Duitse regering raakte het vorige maand ook over nieuwe maatregelen in verband met het uitwijzen van migranten die zich crimineel hebben gedragen. Morgen moet het "hogerhuis" van het Duitse parlement, de Bundesrat, zich over de maatregelen buigen. (Belga)