"Dit is een duidelijk signaal dat sociale dumping aangepakt wordt dankzij een goede samenwerking tussen justitie, politie en inspectiediensten", zegt De Backer in een reactie op het onderzoek. "Wie de regels aan zijn laars lapt, wordt aangepakt. De uitwassen worden bestraft. De transportsector is een internationale sector. Sterk gecoördineerde acties op Europees niveau, zoals deze, zijn dus nodig voor een eerlijk speelveld voor bedrijven die wel correct de regels volgen." Volgens De Backer is het daarnaast ook nodig om ook werk te maken van "eenvoudige en duidelijk controleerbare regels op Europees niveau voor eerlijke concurrentie in Europa". "Het is aan transportcommissaris Violeta Bulc om met een pakket maatregelen te komen om de EU-wetgeving inzake wegvervoer te verduidelijken, correct te interpreteren en indien nodig te herzien." De politie voerde dinsdag twaalf huiszoekingen uit in ons land in een onderzoek naar sociale fraude waarbij drie Belgische transportondernemingen zouden betrokken zijn. Ze zouden gebruikgemaakt hebben van schermvennootschappen in Slovakije en Portugal om buitenlandse chauffeurs goedkoop tewerk te stellen. Spilfiguur in het onderzoek zou een Fransman zijn. (Belga)

"Dit is een duidelijk signaal dat sociale dumping aangepakt wordt dankzij een goede samenwerking tussen justitie, politie en inspectiediensten", zegt De Backer in een reactie op het onderzoek. "Wie de regels aan zijn laars lapt, wordt aangepakt. De uitwassen worden bestraft. De transportsector is een internationale sector. Sterk gecoördineerde acties op Europees niveau, zoals deze, zijn dus nodig voor een eerlijk speelveld voor bedrijven die wel correct de regels volgen." Volgens De Backer is het daarnaast ook nodig om ook werk te maken van "eenvoudige en duidelijk controleerbare regels op Europees niveau voor eerlijke concurrentie in Europa". "Het is aan transportcommissaris Violeta Bulc om met een pakket maatregelen te komen om de EU-wetgeving inzake wegvervoer te verduidelijken, correct te interpreteren en indien nodig te herzien." De politie voerde dinsdag twaalf huiszoekingen uit in ons land in een onderzoek naar sociale fraude waarbij drie Belgische transportondernemingen zouden betrokken zijn. Ze zouden gebruikgemaakt hebben van schermvennootschappen in Slovakije en Portugal om buitenlandse chauffeurs goedkoop tewerk te stellen. Spilfiguur in het onderzoek zou een Fransman zijn. (Belga)