Onderzoek van HIVA-KU-LEUVEN over de effecten van het Gelijke Onderwijskansendecreet laat zien dat meer studenten doorstromen naar het hoger onderwijs. Het percentage studenten tussen 18 en 20 jaar dat na het middelbaar verder studeert is gestegen van 37% in 2003 tot 53% in 2018. Eén van de belangrijke bevindingen van het onderzoek is dat steeds meer mensen met migratieroots van buiten de Europese Unie hun middelbaar succesvol beëindigen en doorstromen naar het hoger onderwijs. Van 20,6% in 2003 tot 41,3% in 2018. Concreet zetten in 2003 zetten ongeveer 4.300 studenten met niet-EU migratieroots de stap naar het hoger onderwijs, terwijl dat er in 2018 meer dan 15.000 waren. De afgelopen jaren zijn er extra middelen ingezet in scholen met veel kansarme leerlingen, zegt minister Somers. Het gaat dan over kinderen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond of een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. "Het onderzoek toont duidelijk aan dat investeren in gelijke kansen loont. Er stromen meer studenten door naar het hoger onderwijs en meer leerlingen behalen een diploma. Dat betekent extra kansen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt. De cijfers tonen een positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel", zegt Somers. "We moeten dit verder blijven stimuleren, want meer jongeren met een diploma, daar winnen we allemaal bij." (Belga)

Onderzoek van HIVA-KU-LEUVEN over de effecten van het Gelijke Onderwijskansendecreet laat zien dat meer studenten doorstromen naar het hoger onderwijs. Het percentage studenten tussen 18 en 20 jaar dat na het middelbaar verder studeert is gestegen van 37% in 2003 tot 53% in 2018. Eén van de belangrijke bevindingen van het onderzoek is dat steeds meer mensen met migratieroots van buiten de Europese Unie hun middelbaar succesvol beëindigen en doorstromen naar het hoger onderwijs. Van 20,6% in 2003 tot 41,3% in 2018. Concreet zetten in 2003 zetten ongeveer 4.300 studenten met niet-EU migratieroots de stap naar het hoger onderwijs, terwijl dat er in 2018 meer dan 15.000 waren. De afgelopen jaren zijn er extra middelen ingezet in scholen met veel kansarme leerlingen, zegt minister Somers. Het gaat dan over kinderen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond of een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. "Het onderzoek toont duidelijk aan dat investeren in gelijke kansen loont. Er stromen meer studenten door naar het hoger onderwijs en meer leerlingen behalen een diploma. Dat betekent extra kansen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt. De cijfers tonen een positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel", zegt Somers. "We moeten dit verder blijven stimuleren, want meer jongeren met een diploma, daar winnen we allemaal bij." (Belga)