"11.394 Vlaamse federale ambtenaren (27,6 procent) ontvangen een taalpremie Frans. En slechts 5.939 Franstalige ambtenaren (16,3 procent) krijgen een taalpremie Nederlands", stelt De Spiegeleer vast. "We weten meteen hoe miserabel het gesteld is met de kennis van de tweede landstaal bij de Franstalige federale ambtenaren." De taalpremie, gebaseerd op een taalexamen, werd in het leven geroepen om de tweetaligheid van federale ambtenaren te stimuleren en taalproblemen op de federale werkvloer weg te werken. "Maar deze cijfers tonen net de nog steeds bestaande ongelijkheid op het terrein sterk aan", aldus De Spiegeleer. Voor de Vlaams Belanger is de zinsnede "Et pour les Flamands, la même chose" anno 2021 actueler dan ooit. De cijfers tonen ook grote verschillen aan tussen de verschillende administraties. Zo scoort de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld redelijk hoog en deze van Justitie daarentegen zeer laag qua tweetaligheid. Zo geniet slechts 6,91% van de Franstalige ambtenaren bij de FOD Justitie een taalpremie. De Spiegeleer vindt ook het gebrek aan meertaligheid in de 'Kanselarij van de Eerste Minister' opmerkelijk: "Vooreerst zijn Nederlandstaligen daar in aantal ondervertegenwoordigd, ondanks het feit dat de bevolking in België uit 60 procent Nederlandstaligen bestaat. Daarnaast zien we dat er zelfs op de Kanselarij amper tweetalige Franstalige ambtenaren te vinden zijn. Slechts 23,7 procent van de Franstaligen geniet er een taalpremie." (Belga)

"11.394 Vlaamse federale ambtenaren (27,6 procent) ontvangen een taalpremie Frans. En slechts 5.939 Franstalige ambtenaren (16,3 procent) krijgen een taalpremie Nederlands", stelt De Spiegeleer vast. "We weten meteen hoe miserabel het gesteld is met de kennis van de tweede landstaal bij de Franstalige federale ambtenaren." De taalpremie, gebaseerd op een taalexamen, werd in het leven geroepen om de tweetaligheid van federale ambtenaren te stimuleren en taalproblemen op de federale werkvloer weg te werken. "Maar deze cijfers tonen net de nog steeds bestaande ongelijkheid op het terrein sterk aan", aldus De Spiegeleer. Voor de Vlaams Belanger is de zinsnede "Et pour les Flamands, la même chose" anno 2021 actueler dan ooit. De cijfers tonen ook grote verschillen aan tussen de verschillende administraties. Zo scoort de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld redelijk hoog en deze van Justitie daarentegen zeer laag qua tweetaligheid. Zo geniet slechts 6,91% van de Franstalige ambtenaren bij de FOD Justitie een taalpremie. De Spiegeleer vindt ook het gebrek aan meertaligheid in de 'Kanselarij van de Eerste Minister' opmerkelijk: "Vooreerst zijn Nederlandstaligen daar in aantal ondervertegenwoordigd, ondanks het feit dat de bevolking in België uit 60 procent Nederlandstaligen bestaat. Daarnaast zien we dat er zelfs op de Kanselarij amper tweetalige Franstalige ambtenaren te vinden zijn. Slechts 23,7 procent van de Franstaligen geniet er een taalpremie." (Belga)