Brouwers stelt dat het registreren en meedelen van de bezettingsgraad eenvoudig met een app kan gebeuren. "Een gelijkaardig systeem komt er ook voor NMBS, waarom dan niet voor De Lijn? Laat reizigers zelf aangeven of het al dan niet druk is op hun bus. Of waarom wordt er niet met geaggregeerde gsm-data gewerkt, zoals vandaag al wordt toegepast om de files te meten? Op basis van die data kunnen andere reizigers geïnformeerd worden over de bezettingsgraad en kunnen ze beslissen of het al dan niet verstandig is om de bus, tram, metro in kwestie te nemen. De openbaarvervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter inzicht in de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten", zegt Brouwers. Haar collega in het Vlaams Parlement Lode Ceyssens wijst erop dat reservatiesystemen alomtegenwoordig zijn sinds de start van de coronacrisis. Reizigers moeten een reservatie ruim vooraf kunnen doorgeven, maar ook in realtime. Om de extra drempel van een reservatie weg te nemen voor de meer kwetsbare personen in onze samenleving kunnen er bijvoorbeeld zuilen bij bushokjes geplaatst worden, waar reizigers hun vervoersbewijs met QR-code kunnen inscannen. Loes Vandromme stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten om bestaande busritten tijdens piekmomenten goed te verdelen. "Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen", stelt ze. (Belga)

Brouwers stelt dat het registreren en meedelen van de bezettingsgraad eenvoudig met een app kan gebeuren. "Een gelijkaardig systeem komt er ook voor NMBS, waarom dan niet voor De Lijn? Laat reizigers zelf aangeven of het al dan niet druk is op hun bus. Of waarom wordt er niet met geaggregeerde gsm-data gewerkt, zoals vandaag al wordt toegepast om de files te meten? Op basis van die data kunnen andere reizigers geïnformeerd worden over de bezettingsgraad en kunnen ze beslissen of het al dan niet verstandig is om de bus, tram, metro in kwestie te nemen. De openbaarvervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter inzicht in de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten", zegt Brouwers. Haar collega in het Vlaams Parlement Lode Ceyssens wijst erop dat reservatiesystemen alomtegenwoordig zijn sinds de start van de coronacrisis. Reizigers moeten een reservatie ruim vooraf kunnen doorgeven, maar ook in realtime. Om de extra drempel van een reservatie weg te nemen voor de meer kwetsbare personen in onze samenleving kunnen er bijvoorbeeld zuilen bij bushokjes geplaatst worden, waar reizigers hun vervoersbewijs met QR-code kunnen inscannen. Loes Vandromme stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten om bestaande busritten tijdens piekmomenten goed te verdelen. "Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen", stelt ze. (Belga)