"De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling. Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen: kunstinstellingen, kunstenorganisaties en kunstenaars. Hoe de regering die plannen met elkaar wil laten sporen, laat men nog in het midden. De kansen in het regeerakkoord vertalen zich voorlopig niet in beleid. De kunstensector is er jammer genoeg ook nog niet over geconsulteerd", zegt Leen Laconte, directeur van oKo. De regering stelt voor om op projectsubsidies een besparing door te voeren van zestig procent. "Een dermate grote besparing blokkeert de toekomst van de kunsten. En een echt alternatief is niet voorhanden. De sector vraagt minister-president Jan Jambon om de projectsubsidies snel terug op peil te brengen. Omdat het effect van deze besparing zeer snel zichtbaar zal zijn en de sector haar vakkennis en professionalisme wil inzetten om samen met de overheid aan oplossingen te werken, vraagt oKo om snel in verder overleg te kunnen gaan met de minister-president." (Belga)

"De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling. Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen: kunstinstellingen, kunstenorganisaties en kunstenaars. Hoe de regering die plannen met elkaar wil laten sporen, laat men nog in het midden. De kansen in het regeerakkoord vertalen zich voorlopig niet in beleid. De kunstensector is er jammer genoeg ook nog niet over geconsulteerd", zegt Leen Laconte, directeur van oKo. De regering stelt voor om op projectsubsidies een besparing door te voeren van zestig procent. "Een dermate grote besparing blokkeert de toekomst van de kunsten. En een echt alternatief is niet voorhanden. De sector vraagt minister-president Jan Jambon om de projectsubsidies snel terug op peil te brengen. Omdat het effect van deze besparing zeer snel zichtbaar zal zijn en de sector haar vakkennis en professionalisme wil inzetten om samen met de overheid aan oplossingen te werken, vraagt oKo om snel in verder overleg te kunnen gaan met de minister-president." (Belga)