Kan het contactpunt de stroom van te regulariseren dossiers nog aan?

Véronique Tai: We hebben onze handen meer dan vol. Dagelijks komen er zo'n dertig tot veertig dossiers binnen en we hebben twintig fiscale ambtenaren om ze af te handelen. Aan de dossiers die we nu binnenkrijgen hebben we vaak heel veel werk. Ze zijn soms snel samengesteld, er ontbreken bewijsstukken en die moeten we dan opvragen. We merken bijvoorbeeld dat de Luxemburgse banken de vragen om bewijsstukken van hun Belgische klanten niet meer kunnen bijhouden en zich er nu iets makkelijker van afmaken, dus moeten we daar zelf nog achteraan. Dat is allemaal erg tijdrovend. We denken dat we nu per controleur zo'n twintig dossiers per maand kunnen afwerken.

Wie klopt hier aan met zijn dossier voor regularisatie?

Tai: Het is de belastingplichtige die zijn dossier hier moet indienen, maar die loopt vaak verloren in de fiscale wetgeving. Daarom is het in de praktijk meestal de financiële raadgever of fiscaal advocaat die dat doet. De wetgeving rond fiscale regularisatie is niet zo eenvoudig en sommige zaken zijn ronduit ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld een erfenis: na het overlijden vinden de kinderen in een kluis een som geld die nooit werd aangegeven. Wat als dan enkele kinderen wel en andere kinderen niet willen regulariseren? En wat als dat allemaal al tien jaar geleden gebeurd is?

Met welk soort fiscale fraude krijgt u het meest te maken?

Tai: Meer dan negentig procent heeft te maken met het niet aangeven van de opbrengsten uit spaargeld dat in België of in het buitenland voor de fiscus verborgen bleef, of dat de belastingplichtige 'vergat' aan te geven. Tussen 2006 en nu regulariseerden we hiervan 1,8 miljard euro, waarbij bijna 500 miljoen euro aan boetes werden geïnd.

Wat is het grootste bedrag dat tot nu toe hier voor regularisatie werd aangeboden? Tai: Dat weet ik echt niet, ik kan wel zeggen dat het gemiddelde bedrag aan ontdoken opbrengsten uit spaargeld 35.000 euro per jaar bedraagt. Als je dat grof berekent, bleef dus gemiddeld per dossier een miljoen euro aan spaargeld voor de fiscus verborgen. De boete die men op de ontdoken opbrengsten moet betalen is gemiddeld 10.000 euro per jaar. En aangezien de overgrote meerderheid van de dossiers maximaal zeven jaar in de tijd teruggaan - de verjaringstermijn voor fiscale fraude - betekent dit dat we gemiddeld per dossier 70.000 euro aan boetes ophalen. En natuurlijk moet ook nog de verschuldigde roerende voorheffing worden betaald. Daar hoort een bemerking bij: vanaf 2 juli kan ook geld afkomstig van 'ernstige en georganiseerd fraude', zoals misbruik van vennootschapsgelden of een btw-carrousel, bij ons aangemeld worden. We verwachten dat we dan met hogere bedragen te maken zullen krijgen. (EP)

Lees deze week in Knack: 'Zwart geld wordt massaal gewit'

Kan het contactpunt de stroom van te regulariseren dossiers nog aan? Véronique Tai: We hebben onze handen meer dan vol. Dagelijks komen er zo'n dertig tot veertig dossiers binnen en we hebben twintig fiscale ambtenaren om ze af te handelen. Aan de dossiers die we nu binnenkrijgen hebben we vaak heel veel werk. Ze zijn soms snel samengesteld, er ontbreken bewijsstukken en die moeten we dan opvragen. We merken bijvoorbeeld dat de Luxemburgse banken de vragen om bewijsstukken van hun Belgische klanten niet meer kunnen bijhouden en zich er nu iets makkelijker van afmaken, dus moeten we daar zelf nog achteraan. Dat is allemaal erg tijdrovend. We denken dat we nu per controleur zo'n twintig dossiers per maand kunnen afwerken. Wie klopt hier aan met zijn dossier voor regularisatie? Tai: Het is de belastingplichtige die zijn dossier hier moet indienen, maar die loopt vaak verloren in de fiscale wetgeving. Daarom is het in de praktijk meestal de financiële raadgever of fiscaal advocaat die dat doet. De wetgeving rond fiscale regularisatie is niet zo eenvoudig en sommige zaken zijn ronduit ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld een erfenis: na het overlijden vinden de kinderen in een kluis een som geld die nooit werd aangegeven. Wat als dan enkele kinderen wel en andere kinderen niet willen regulariseren? En wat als dat allemaal al tien jaar geleden gebeurd is? Met welk soort fiscale fraude krijgt u het meest te maken? Tai: Meer dan negentig procent heeft te maken met het niet aangeven van de opbrengsten uit spaargeld dat in België of in het buitenland voor de fiscus verborgen bleef, of dat de belastingplichtige 'vergat' aan te geven. Tussen 2006 en nu regulariseerden we hiervan 1,8 miljard euro, waarbij bijna 500 miljoen euro aan boetes werden geïnd. Wat is het grootste bedrag dat tot nu toe hier voor regularisatie werd aangeboden? Tai: Dat weet ik echt niet, ik kan wel zeggen dat het gemiddelde bedrag aan ontdoken opbrengsten uit spaargeld 35.000 euro per jaar bedraagt. Als je dat grof berekent, bleef dus gemiddeld per dossier een miljoen euro aan spaargeld voor de fiscus verborgen. De boete die men op de ontdoken opbrengsten moet betalen is gemiddeld 10.000 euro per jaar. En aangezien de overgrote meerderheid van de dossiers maximaal zeven jaar in de tijd teruggaan - de verjaringstermijn voor fiscale fraude - betekent dit dat we gemiddeld per dossier 70.000 euro aan boetes ophalen. En natuurlijk moet ook nog de verschuldigde roerende voorheffing worden betaald. Daar hoort een bemerking bij: vanaf 2 juli kan ook geld afkomstig van 'ernstige en georganiseerd fraude', zoals misbruik van vennootschapsgelden of een btw-carrousel, bij ons aangemeld worden. We verwachten dat we dan met hogere bedragen te maken zullen krijgen. (EP)