Het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken is door de droogte van de laatste weken alarmerend laag. Er werd beduidend meer water opgepompt voor irrigatie van de akkers. Daarom komt er nu een oppompverbod. Voorlopig is het verbod van onbepaalde duur. "Er wordt nog niet veel regen voorspeld dus we moeten ingrijpen voor er onomkeerbare schade optreedt. Er is ook een groot risico op verzilting en dat moeten we vermijden", aldus gouoverneur Carl Decaluwé. Water oppompen als drinkwater voor eigen vee in de weide is wel nog toegelaten. Er wordt dit jaar nauw samengewerkt met politiediensten om toe te zien dat het captatieverbod wordt nageleefd. (Belga)

Het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken is door de droogte van de laatste weken alarmerend laag. Er werd beduidend meer water opgepompt voor irrigatie van de akkers. Daarom komt er nu een oppompverbod. Voorlopig is het verbod van onbepaalde duur. "Er wordt nog niet veel regen voorspeld dus we moeten ingrijpen voor er onomkeerbare schade optreedt. Er is ook een groot risico op verzilting en dat moeten we vermijden", aldus gouoverneur Carl Decaluwé. Water oppompen als drinkwater voor eigen vee in de weide is wel nog toegelaten. Er wordt dit jaar nauw samengewerkt met politiediensten om toe te zien dat het captatieverbod wordt nageleefd. (Belga)