De beide putten van 24 meter zullen worden geboord vlakbij een veld waar de man die het beroep aantekende akkergewassen teelt. Hij vreest dat het geplande oppompen van 5.000 m3 (5 miljoen liter) voor hem nadelige gevolgen zal opleveren. De man eist een hydrologisch onderzoek en de installatie van een permanent monitoring systeem van het grondwaterpeil mocht uit dit onderzoek blijken dat waterwinning binnen zekere perken mogelijk zou zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste de vergunning omdat niet duidelijk is welke de impact van de geplande waterwinning is op de omgeving en het beschermde landschap en om na te gaan of er terzake dwingende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn. In een mededeling wijst de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) van de Vlaamse overheid er op dat in afwachting van de verdere behandeling de gemeente Meise gemeld heeft eerstdaags bijkomende bijzondere milieuvoorwaarden te zullen opleggen. (Belga)

De beide putten van 24 meter zullen worden geboord vlakbij een veld waar de man die het beroep aantekende akkergewassen teelt. Hij vreest dat het geplande oppompen van 5.000 m3 (5 miljoen liter) voor hem nadelige gevolgen zal opleveren. De man eist een hydrologisch onderzoek en de installatie van een permanent monitoring systeem van het grondwaterpeil mocht uit dit onderzoek blijken dat waterwinning binnen zekere perken mogelijk zou zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste de vergunning omdat niet duidelijk is welke de impact van de geplande waterwinning is op de omgeving en het beschermde landschap en om na te gaan of er terzake dwingende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn. In een mededeling wijst de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) van de Vlaamse overheid er op dat in afwachting van de verdere behandeling de gemeente Meise gemeld heeft eerstdaags bijkomende bijzondere milieuvoorwaarden te zullen opleggen. (Belga)