De Raad schorste toen de vergunning op vraag van een man die op een naburig veld akkergewassen teelt en vreest dat het geplande oppompen van 5.000 m3 water voor zijn teelt nadelige gevolgen zal opleveren. De Raad oordeelde einde mei dat het op dat ogenblik niet duidelijk was welke de impact van de waterwinning zal zijn op het beschermd cultuurhistorisch landschap waarin deze zich situeert. De schorsing is nu opgeheven omdat de gemeente Meise inmiddels besliste dat voorafgaandelijk aan de exploitatie een hydrogeografisch onderzoek moet worden uitgevoerd naar de mogelijke impact van de waterwinning. Het onderzoek moet met name aantonen dat er geen schade zal optreden en dient minstens één week voor de start van de exploitatie ter goedkeuring aan de gemeente worden bezorgd. De klager deed als gevolg hiervan overigens afstand van zijn verzoek tot schorsing. (Belga)

De Raad schorste toen de vergunning op vraag van een man die op een naburig veld akkergewassen teelt en vreest dat het geplande oppompen van 5.000 m3 water voor zijn teelt nadelige gevolgen zal opleveren. De Raad oordeelde einde mei dat het op dat ogenblik niet duidelijk was welke de impact van de waterwinning zal zijn op het beschermd cultuurhistorisch landschap waarin deze zich situeert. De schorsing is nu opgeheven omdat de gemeente Meise inmiddels besliste dat voorafgaandelijk aan de exploitatie een hydrogeografisch onderzoek moet worden uitgevoerd naar de mogelijke impact van de waterwinning. Het onderzoek moet met name aantonen dat er geen schade zal optreden en dient minstens één week voor de start van de exploitatie ter goedkeuring aan de gemeente worden bezorgd. De klager deed als gevolg hiervan overigens afstand van zijn verzoek tot schorsing. (Belga)