Droogte noopt Limburgers tot strikter waterbeleid

archiefbeeld © Belga

Door de aanhoudende droogte wordt het sinds 10 juni reeds geldende wateronttrekkingsverbod in de provincie Limburg vanaf donderdag uitgebreid naar alle onbevaarbare waterlopen.

Dat heeft het Limburgs Droogteoverleg beslist.

De droge periode die sinds half mei aanhoudt, heeft voor een afname gezorgd van de grondwaterpeilen, afvoeren en waterhoogtes. De recente neerslagperiodes met een eerder buiig karakter hebben geen wezenlijke impact op de situatie van onbevaarbare waterlopen.

De adviesgroep droogte en het provinciaal droogteoverleg van de provincie Limburg stelden dinsdag vast dat de drempels van de droogte-indicatoren op meerdere locaties in de provincie Limburg overschreden werden. Limburg heeft ten opzichte van de andere provincies veel ‘ecologisch zeer kwetsbare kleine beken’ waar reeds een permanent onttrekkingsverbod geldt.

(Lees verder onder de preview)

Kraantjeswater

Door de aanhoudende droogte zijn de debieten en peilen op een groot aantal plaatsen reeds onder de ecologische drempels gedaald en er wordt verwacht dat de drempel de komende weken verder zal worden onderschreden. Ook is op zeer veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen en in het bijzonder in Limburg het droogteniveau onderschreden of zal het in de komende periode onderschreden worden.

Wel zijn er enkele uitzonderingen op het onttrekkingsverbod voorzien voor water dat dient als drinkwater voor vee dat in weides staat en onttrekkingen door de hulpdiensten bij noodgevallen en als er geen alternatief voor handen is. Ook meldt de provincie Limburg dat er momenteel geen problemen zijn voor de levering van kraantjeswater.

Partner Content