Landbouwers die kozen voor wintertarwe hebben dit jaar fout gegokt. "De meeste planten blijven te lang in een vegetatief stadium en tonen minder intentie om zich op te richten. Wie koos voor een vroegrijpe wintertarwe zal dit jaar misschien niets oogsten."

De droogte stelt ook de vlasteelt voor zware problemen. "Percelen met een goede bodemstructuur zijn het droge voorjaar weliswaar beter doorgekomen dan percelen met structuurschade, maar we mogen toch stellen dat de situatie nu overal kritiek aan het worden is. Alleen voldoende neerslag kan die scheve toestand nog enigszins rechttrekken", aldus de Boerenbond.

Ook de rood-paarse verkleuring van de maïsplantjes wijst op "droogtestress". De Boerenbond bestempelt de maïs omwille van die verkleuring als "de barometer van de toestand op het veld". "Dit fenomeen manifesteert zich elk jaar, maar is nu bijna algemeen. Bepaalde maïsvariëteiten zijn gevoeliger voor dit verschijnsel dan andere. Aangezien dit nu een tijdelijk verschijnsel is, zal het de opbrengst zeker nog niet hypothekeren."

Voor akkergroenten zoals bonen wordt wegens de aanhoudende droogte op vele plaatsen het zaaien uitgesteld. "Hiervoor zal er eerst zeker een neerslagvolume nodig zijn van 30 mm", aldus de Boerenbond. De weersomstandigheden zijn bovendien ook ongunstig om onkruid te bestrijden. Dat stelt onder meer een probleem bij de spinazieteelt. (Belga)

Landbouwers die kozen voor wintertarwe hebben dit jaar fout gegokt. "De meeste planten blijven te lang in een vegetatief stadium en tonen minder intentie om zich op te richten. Wie koos voor een vroegrijpe wintertarwe zal dit jaar misschien niets oogsten." De droogte stelt ook de vlasteelt voor zware problemen. "Percelen met een goede bodemstructuur zijn het droge voorjaar weliswaar beter doorgekomen dan percelen met structuurschade, maar we mogen toch stellen dat de situatie nu overal kritiek aan het worden is. Alleen voldoende neerslag kan die scheve toestand nog enigszins rechttrekken", aldus de Boerenbond. Ook de rood-paarse verkleuring van de maïsplantjes wijst op "droogtestress". De Boerenbond bestempelt de maïs omwille van die verkleuring als "de barometer van de toestand op het veld". "Dit fenomeen manifesteert zich elk jaar, maar is nu bijna algemeen. Bepaalde maïsvariëteiten zijn gevoeliger voor dit verschijnsel dan andere. Aangezien dit nu een tijdelijk verschijnsel is, zal het de opbrengst zeker nog niet hypothekeren." Voor akkergroenten zoals bonen wordt wegens de aanhoudende droogte op vele plaatsen het zaaien uitgesteld. "Hiervoor zal er eerst zeker een neerslagvolume nodig zijn van 30 mm", aldus de Boerenbond. De weersomstandigheden zijn bovendien ook ongunstig om onkruid te bestrijden. Dat stelt onder meer een probleem bij de spinazieteelt. (Belga)