Vorige week bleek uit een peilingsproef nog maar eens dat het aantal Vlaamse elfjarigen die de eindtermen halen voor begrijpend lezen, daalt. De onderzoekers gaven toen zelf aan dat er een verband kon zijn met het handboek dat in de klas gebruikt wordt.

Jan Van Damme, vooraanstaand onderzoeker op vlak van effectiviteit van onderwijs, bekeek in een nieuwe studie de effecten van het handboek op de kennis van onder meer begrijpend lezen, een lesonderdeel dat de voorbije maanden in de aandacht stond. Die studie verscheen in de publicatie 'Over schoolboeken en leermiddelen. Sleutels voor onderwijskwaliteit?' van Luc De Man en Marc Van den Brande.

Zijn conclusie? Er moet dringend onderzoek komen naar de kwaliteit van schoolboeken. In Nederland, dat nochtans een pak beter scoort op vlak van begrijpend lezen, is wel al een dergelijke studie uitgevoerd. 'De conclusie was daar dat bijna alle bestaande handboeken Nederlands in de prullenmand mogen', zegt Van Damme.

Vorige week bleek uit een peilingsproef nog maar eens dat het aantal Vlaamse elfjarigen die de eindtermen halen voor begrijpend lezen, daalt. De onderzoekers gaven toen zelf aan dat er een verband kon zijn met het handboek dat in de klas gebruikt wordt. Jan Van Damme, vooraanstaand onderzoeker op vlak van effectiviteit van onderwijs, bekeek in een nieuwe studie de effecten van het handboek op de kennis van onder meer begrijpend lezen, een lesonderdeel dat de voorbije maanden in de aandacht stond. Die studie verscheen in de publicatie 'Over schoolboeken en leermiddelen. Sleutels voor onderwijskwaliteit?' van Luc De Man en Marc Van den Brande. Zijn conclusie? Er moet dringend onderzoek komen naar de kwaliteit van schoolboeken. In Nederland, dat nochtans een pak beter scoort op vlak van begrijpend lezen, is wel al een dergelijke studie uitgevoerd. 'De conclusie was daar dat bijna alle bestaande handboeken Nederlands in de prullenmand mogen', zegt Van Damme.