Van Langenhove legt over twee dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove 'gewone burger' was.

Advocaat Johan Platteau heeft vragen bij de timing van het verhoor. 'Mijn cliënt werd drie dagen voor zijn eedaflegging ondervraagd, terwijl hij zich nooit weggestoken heeft en altijd bereid was om zaken uit te klaren. Hij heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen', zegt Platteau. 'Had men hem eerder uitgenodigd voor een verhoor, dan was hij geweest. Ik zou het erg vinden moesten rechters aan politiek willen doen of de politieke agenda willen kleuren.'

Van Langenhove wil graag een bijkomende ondervraging door de speurders, zegt zijn advocaat. 'Hij is bereid alles verder uit te klaren en wil nog een grondiger verhoor. Hij stelt dat hij niet verantwoordelijk is als bijvoorbeeld een vriend iets post. De onderzoeksrechter heeft hem nu wel de voorwaarde opgelegd dat hij niet meer over het dossier mag praten. Hij heeft zich ook bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.'

Het onderzoek zit in een eindfase, zegt het Oost-Vlaamse parket. 'Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.' Als de raadkamer de zaak verwijst, zal een proces voor de correctionele rechtbank vermoedelijk begin volgend jaar kunnen plaatsvinden.

Onschendbaarheid

'Ook als Dries van Langenhove de eed als parlementslid heeft afgelegd, kan het onderzoek tegen hem gewoon doorgaan.' Dat zegt advocaat en deeltijds gewoon hoogleraar Strafrecht Raf Vertstraeten. 'De Kamer van volksvertegenwoordigers moet beslissen of het parket een verwijzing door de raadkamer naar de rechtbank kan vorderen. De Kamer zou ook een schorsing van de vervolging kunnen vragen, maar dit kan enkel als de Kamer dat met een tweederdemeerderheid beslist.'

Van Langenhove legt over twee dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove 'gewone burger' was.Advocaat Johan Platteau heeft vragen bij de timing van het verhoor. 'Mijn cliënt werd drie dagen voor zijn eedaflegging ondervraagd, terwijl hij zich nooit weggestoken heeft en altijd bereid was om zaken uit te klaren. Hij heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen', zegt Platteau. 'Had men hem eerder uitgenodigd voor een verhoor, dan was hij geweest. Ik zou het erg vinden moesten rechters aan politiek willen doen of de politieke agenda willen kleuren.' Van Langenhove wil graag een bijkomende ondervraging door de speurders, zegt zijn advocaat. 'Hij is bereid alles verder uit te klaren en wil nog een grondiger verhoor. Hij stelt dat hij niet verantwoordelijk is als bijvoorbeeld een vriend iets post. De onderzoeksrechter heeft hem nu wel de voorwaarde opgelegd dat hij niet meer over het dossier mag praten. Hij heeft zich ook bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.' Het onderzoek zit in een eindfase, zegt het Oost-Vlaamse parket. 'Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.' Als de raadkamer de zaak verwijst, zal een proces voor de correctionele rechtbank vermoedelijk begin volgend jaar kunnen plaatsvinden.Onschendbaarheid 'Ook als Dries van Langenhove de eed als parlementslid heeft afgelegd, kan het onderzoek tegen hem gewoon doorgaan.' Dat zegt advocaat en deeltijds gewoon hoogleraar Strafrecht Raf Vertstraeten. 'De Kamer van volksvertegenwoordigers moet beslissen of het parket een verwijzing door de raadkamer naar de rechtbank kan vorderen. De Kamer zou ook een schorsing van de vervolging kunnen vragen, maar dit kan enkel als de Kamer dat met een tweederdemeerderheid beslist.'