Momenteel wordt op de Scheldekaaien de aanleg van een park voorbereid, met een dijk, een speeltuin en een overslagplaats voor veegwagens, maar ook van een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis en een hondenloopzone. De dijk wordt ingericht als een langgerekt stuk groen dat uitloopt naar de kaaien richting de wijk Nieuw Zuid en dat in een latere fase via het Blue Gate bedrijventerrein een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. In een latere fase staat er ook een strandje gepland. De heraanleg van de kaaien kadert in het Sigmaplan om de waterkering aan de Schelde te verhogen, in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De originele kaaimuur wordt om historische redenen behouden, maar daarachter komt er een diepwand te liggen met een in- en uitwateringsgewelf voor de nieuwe kaaimuur, zodat die laatste de eigenlijke functie overneemt. De waterkeringsmuur tussen de huidige parking en de stad wordt over een groot deel van het traject overgenomen door de nieuwe, glooiende dijk. (Belga)

Momenteel wordt op de Scheldekaaien de aanleg van een park voorbereid, met een dijk, een speeltuin en een overslagplaats voor veegwagens, maar ook van een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis en een hondenloopzone. De dijk wordt ingericht als een langgerekt stuk groen dat uitloopt naar de kaaien richting de wijk Nieuw Zuid en dat in een latere fase via het Blue Gate bedrijventerrein een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. In een latere fase staat er ook een strandje gepland. De heraanleg van de kaaien kadert in het Sigmaplan om de waterkering aan de Schelde te verhogen, in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De originele kaaimuur wordt om historische redenen behouden, maar daarachter komt er een diepwand te liggen met een in- en uitwateringsgewelf voor de nieuwe kaaimuur, zodat die laatste de eigenlijke functie overneemt. De waterkeringsmuur tussen de huidige parking en de stad wordt over een groot deel van het traject overgenomen door de nieuwe, glooiende dijk. (Belga)